Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Sunnylvenprosjektet: Utprøving av geitrasen fransk alpin
Dyreslag: Geit
Fagområde: Avl , Drift / fjøsløsninger
Forfatter: Helga Kvamsås, TINE
Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit
Sammendrag: Ved innkryssing av fransk alpin i norsk mjølkegeit har ein oppnådd høgare yting og høgare tørrstoffpproduksjon hos halvt franske geiter. Noko av skilnaden kan skuldast heterosis. Brukseigenskapar hos halvkrysningane skiller seg lite frå dei norske, bortsett frå jur, der jurdømming i første laktasjon indikerer litt dårlegare kvalitet på jur hos krysningsdyra.

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet, 2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Nye indekser i geitavlen
Nævdal, NSG, 2008
Avl og frie fettsyrer
Rimeslåtten Østensen, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Tvekjønnethet hos geit
Bjørnerås, NSG, 2010
Gunstig genstatus
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Avlsframgangen på geit
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Geitavlen i stor endring
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009