Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Mjølkeytelse og holdbarhet i sjukdomssanerte geitebuskaper
Dyreslag: Geit
Fagområde: Avl , Dyrevelferd, Helse / sjukdom, Økonomi
Forfatter: Liv Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit
Sammendrag: Ved bruk av TINE Geitkontrollens database er det blitt undersøkt ytelse og alderssammensetning i geitebuskaper før og etter saneringsprogrammet ”Friskere Geiter”, kontrollert for generell utvikling i populasjonen. Programmet har pågått siden 2001, og en har nå fått konkrete tall på hvordan sanering over tid påvirker disse to viktige økonomiske parametrene i geiteholdet.

Publisert år: 2009
Referanse: Husdyrforsøksmøtet 2009
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Nye indekser i geitavlen
Nævdal, NSG, 2008
Avl og frie fettsyrer
Rimeslåtten Østensen, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Tvekjønnethet hos geit
Bjørnerås, NSG, 2010
Gunstig genstatus
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Avlsframgangen på geit
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Geitavlen i stor endring
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009