Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Sunnylvenprosjektet: Mjølkekvalitet hos fransk alpin-krysninger
Dyreslag: Geit
Fagområde: Avl , Drift / fjøsløsninger
Forfatter: Knut Erik Grindaker, TINE
Helga Kvamsås, TINE
Sammendrag: Vi har fått bekreftet at endring av kaseingen-status fra ”Null* Null” til heterozygot og homozygot ”Ikke null”–geiter gir betydelig nedgang i innhold av frie fettsyrer. Dette vil ha stor betydning for merkevarekvaliteten i produkter framstilt av geitmjølk. Koagulerings-egenskapene i mjølka målt med Formagraph bedrer seg betydelig ved endring i kaseingenstatus. Forsøksystinger av mjølk fra tre ulike grupper av geiter med ulik kaseingenstatus, ”Null*Null”, ”Null* Ikke null” og ”Ikke null* Ikke null” viste forbedringer i ystingsegenskapene, særlig ved kaseingen-kombinasjonen ”Ikke null*Ikke null”.

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet, 2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Nye indekser i geitavlen
Nævdal, NSG, 2008
Avl og frie fettsyrer
Rimeslåtten Østensen, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Tvekjønnethet hos geit
Bjørnerås, NSG, 2010
Gunstig genstatus
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Avlsframgangen på geit
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Geitavlen i stor endring
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009