Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Avlsframgangen på geit de siste 20 årene
Dyreslag: Geit
Fagområde: Avl
Forfatter: Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit
Sammendrag: Beregning av avlsframgangen for alle geitene i Geitkontrollen født 1990-2010 viser en økning i tørrstoffprosenten i melka på 0,25 prosentpoeng, men ingen økning i melkemengden. Avlsbesetningene ligger som forventet over bruksbesetningene i samlet avlsverdi, og forskjellen har blitt større de 4 siste årene. Framgangen i avlsbesetningen viser at vi nå har etablert et avlsarbeid som gir bedre resultater enn tidligere.

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet, 2011, s 397-400
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Nye indekser i geitavlen
Nævdal, NSG, 2008
Avl og frie fettsyrer
Rimeslåtten Østensen, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Tvekjønnethet hos geit
Bjørnerås, NSG, 2010
Gunstig genstatus
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Avlsframgangen på geit
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Geitavlen i stor endring
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009