Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Geitavlen i stor endring
Dyreslag: Geit
Fagområde: Avl
Forfatter: Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit
Sammendrag: Skal vi lykkes med avlsarbeidet på geit framover, kreves det økt interesse for avl blant produsentene og større vilje til å legge arbeid i avlstiltaka. Den største innsatsen vil derfor rette seg mot produsentene, som må ta i mot det glade budskap om semin og avkomsgransking.

Publisert år: 2009
Referanse: Husdyrforsøksmøtet, 2009, 91-94
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Nye indekser i geitavlen
Nævdal, NSG, 2008
Avl og frie fettsyrer
Rimeslåtten Østensen, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Tvekjønnethet hos geit
Bjørnerås, NSG, 2010
Gunstig genstatus
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Avlsframgangen på geit
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Geitavlen i stor endring
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009