Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: – Ingen gaupe eller kongeørn våger seg hit mer
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Dyrevelferd, Utmark
Forfatter: Eli Bondlid, Organisasjonsnavn
Sammendrag: En gang filmet de gaupe fire meter fra husveggen. Men det var før hundene kom. Rovdyrene holder seg nå langt unna eiendommen. Etter at hundene forsvarte gjessene mot kongeørna, har også den holdt seg borte.

Publisert år: 2018
Referanse: Sau og Geit 6/2018
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

14 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Ny rovviltsommer?
Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr), 2018
Grenseulver
Aamdal Lundgaard, advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
- Naturmangfoldloven hindrer ikke uttak av ulv
Hertzenberg, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Utmarksbeiting i Hordaland
Rekdal, Norsk institutt for bioøkonomi, 2016
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Sikringsradio
Grimstad, NSG, 2012
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011