Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Frie fettsyrer i melka: - Gunstig genstatus reduserer risikoen for trekk
Dyreslag: Geit
Fagområde: Avl
Forfatter: Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit
Sammendrag: Frie fettsyrer stiger vanligvis fra kjeing til midt i laktasjonen, og mye mer hos «Null-Null»-geiter enn hos geiter med en gunstigere genstatus. Et målbevisst arbeid for å endre kaseingenstatusen i riktig retning vil derfor redusere risikoen for trekk i melkeprisen.

Det er nå godt kjent at geiter med genvarianten «Null*Null» i alfa-S1- kaseingenet har et høyere nivå av frie fettsyrer enn geiter med variantene «Ikke-null*Null» og «Ikke-null*Ikke-null». Men er forskjellen mellom genvariantene konstant gjennom laktasjonen? I denne artikkelen ser avlssjef Thor Blichfeldt nærmere på dette.

Publisert år: 2011
Referanse: Sau og Geit 3/2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Nye indekser i geitavlen
Nævdal, NSG, 2008
Avl og frie fettsyrer
Rimeslåtten Østensen, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Tvekjønnethet hos geit
Bjørnerås, NSG, 2010
Gunstig genstatus
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Avlsframgangen på geit
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Geitavlen i stor endring
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009