Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Større vekt på kvalitet
Dyreslag: Geit
Fagområde: Avl
Forfatter: Ingunn Nævdal, NSG
Sammendrag: Som oppfølging av Fagrådet for geit sitt vedtak om endring i avlsmålet for geit, er det beregnet nye indekser for bukker og geiter. Frie fettsyrer og celletall er tatt med i indekssystemet og det er nå 8 delegenskaper som inngår i dyrenes samla avlsverdi.

Publisert år: 2008
Referanse: Sau og Geit nr. 2/2008
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Nye indekser i geitavlen
Nævdal, NSG, 2008
Avl og frie fettsyrer
Rimeslåtten Østensen, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Tvekjønnethet hos geit
Bjørnerås, NSG, 2010
Gunstig genstatus
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Avlsframgangen på geit
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Geitavlen i stor endring
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009