Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Når driftsmidlane sviktar
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Drift / fjøsløsninger, Økonomi
Forfatter: Marit Heier Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA
Sammendrag: Kraftfôret, traktoren, rundballepressa og golvsystemet er alle døme på driftsmidlar som ikkje alltid verkar slik dei skal. Dersom feilen skuldast ein kjøpsrettsleg mangel, kan ein ha krav på erstatning frå seljar eller produsent. Med utgangspunkt i den nyleg avslutta sauegolv-saka, vil vi her peike på nokre av vilkåra for å få oppfylt slike krav.

Publisert år: 2018
Referanse: Sau og Geit 6/2018
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

16 treff

Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Økonomianalyse
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Største sektoren i norsk jordbruk
Hertzenberg, NSG, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
Når husdyr skader ting
Aamdal Lundgaard, senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Sporedannande bakteriar i geitemjølk
Kvamsås, TINE, 2018
Foran jordbruksforhandlingene 2018
Flaten, NIBIO, 2018
Grovfôrkvalitet og geitmelk
Kvamsås, TINE, 2017
Melkekvalitet
Grimstad, Norsk Sau og Geit, 2017
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
TINE må bli flinkere
Hertzenberg, NSG, 2017
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Plog «skapar» avling og inntekt
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009