Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Geit: Genomisk seleksjon øker avlsframgangen
Dyreslag: Geit
Fagområde: Avl
Forfatter: Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit
Sammendrag: Med genomiske avlsverdier (indekser) vil vi:

1. Gjøre et sikrere utvalg av avlsbukker når de er 0,5 år gamle, før de brukes i naturlig paring.

2. Senke generasjonsintervallet i semin ved å ta inn bukker til seminstasjonen fra de er 1,5 år gamle.

Med disse to endringene i det praktiske avlsopplegget vil avlsframgangen per år øke.

Publisert år: 2021
Referanse: Sau og Geit, nr 3 - 2021, side 16-21
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

12 treff

Geit: Genomisk seleksjon
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Bruksområder for Metanmåleren
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Nye indekser i geitavlen
Nævdal, NSG, 2008
Avl og frie fettsyrer
Rimeslåtten Østensen, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Tvekjønnethet hos geit
Bjørnerås, NSG, 2010
Gunstig genstatus
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Avlsframgangen på geit
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Geitavlen i stor endring
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009