Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Når driftsmidlane sviktar
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Drift / fjøsløsninger, Økonomi
Forfatter: Marit Heier Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA
Sammendrag: Kraftfôret, traktoren, rundballepressa og golvsystemet er alle døme på driftsmidlar som ikkje alltid verkar slik dei skal. Dersom feilen skuldast ein kjøpsrettsleg mangel, kan ein ha krav på erstatning frå seljar eller produsent. Med utgangspunkt i den nyleg avslutta sauegolv-saka, vil vi her peike på nokre av vilkåra for å få oppfylt slike krav.

Publisert år: 2018
Referanse: Sau og Geit 6/2018
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

14 treff

Geiteutleie
Ree Kirkevold, Organisasjonsnavn, 2019
Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Melkakvalitet
Etternavn, Organisasjonsnavn, 2017
Celletall i geitemelk
Østerås, Tine Rådgiving, 2017
Geitekontrollen
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit TINE, 2017
Avlivning av sau og geit
Etternavn, Animalia - HT-sau, 2016
Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Stell og omsorg i kjeingstida
Kismul, TINE, 2013
Liggeareal og hvilemønster
Andersen, UMB, 2008
Liggeunderlag for geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Liggeatferd hos geiter
Ehrlenbruch, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Eteplass til hver geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011