Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Ny kunnskap om det optimale fjøset for bedre trivsel hos sau og bonde
Dyreslag: Sau
Fagområde: Drift / fjøsløsninger
Forfatter: Randi Oppermann Moe, NMBU
Sammendrag: Forskningsprosjektet FåreBygg, som ble igangsatt i 2013, går nå mot slutten. Prosjektet var basert på næringas behov for kunnskap om kostnadseffektive bygnings- og drifts løsninger for sau, og ble utviklet og utført i tett samarbeid mellom partnere fra sauenæringa og forskningsinstitusjoner. Den brede og tverrfaglige tilnærmingen har bidratt til resultater som vil danne et viktig beslutningsgrunnlag for videre utvikling av en framtidsrettet og bærekraftig produksjon av norsk sauekjøtt. På prosjektets sluttseminar på Tynset 28.2.2019 presenteres prosjektets hovedresultater. Hold av dato og meld deg på!

Publisert år: 2019
Referanse: Sau og Geit 1/2019
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

51 treff

Ny kunnskap om det optimale fjøset
Oppermann Moe, NMBU, 2019
Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Fôrhekker til søyer
Bøe, NMBU Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 2018
Skilleanlegg
Bækken, Organisasjonsnavn, 2018
-Stålkontroll med Sauekontroll
Klaseie, Sauekontrollen/Animalia, 2018
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Saueholdet på New Zealand
Reiersen, NSG, 2017
Sauegulv
Johanssen, NORSØK, 2017
Tips for klipping og ullsortering
Hertzenberg, NSG, 2017
Fagmiljøet betyr mest
Flaten, NIBIO, 2017
Tips før lamminga
Øritsland Våge, dyrlege og sauebonde, 2017
Svikt og kollaps i sauegolv
Hertzenberg, NSG, 2017
Fôring av kopplam
Engen, Nortura SA, 2017
Vaksinering av sau
Skeidsvoll Tollersrud, HT-sau, Animalia, 2017
- Framtidssauen heter Spæl
Hertzenberg, NSG, 2017
EUs økokrav
Jørgensen, NIBIO, 2016
Moderat fôring
Randby, NMBU, 2016
Avlivning av sau og geit
Etternavn, Animalia - HT-sau, 2016
Transport til slakteri
Midtvei, spesialveterinær, Animalia, 2015
Fra liten til stor
Hektoen, Animalia – Helsetjenesten for sau, 2015
Ny merketeknologi
Flatebø, NSG, 2015
Ullnapping
Hektoen, Helsetjenesten for sau- Animalia, 2014
Rundballehekker til sau
Grønmo Vik, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
FåreBygg
Muri, NVH, 2013
Kraftfôrautomater for sau
Bøe, UMB, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, 2013
Sauefjøs
Simensen, Norges veterinærhøgskole, 2013
Kopplamoppdrett på New Zealand
Vatn, Animalia, 2013
Godt forberedt med Sauekontrollen
Hektoen, Animalia, 2013
Arbeidsmiljø i sauehus
Simensen, Norges veterinærhøgskole, 2012
«Radiobjelleeksperten»
Grimstad, NSG, 2012
Solid sauegjerde
Grimstad, NSG, 2012
Drifting av flistalle
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Tett liggeunderlag
Hektoen, Animalia, 2012
Økologisk sauehold frister ikke
Aspelund, , 2008
Nytten av PDA og RFID-leser
Løvik, Animalia, 2008
Økologisk sauekjøttproduksjon
Berge, Norsk Landbruksrådgiving, 2008
Heimesnekra fjøs
Øyrehagen, Norsk Sau og Geit, 2009
Forvaltning og fotbading
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2009
Tørr eteplass for sau
Evensen, Nortura, 2009
Elektroniske øyremerke
Skurdal, Nortura, 2009
Smittevern
Hektoen, Animalia, 2011
Helse og velferd i økologisk drift
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Sauefjøs for økologisk drift
Evensen, Nortura, 2009
Bygninger for økologisk sauehold
Berge, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Målstyring i saueholdet (2)
Høiholt-Vågsnes, Bonde, 2010
Samlekveer og sankefeller
Øyrehagen, NSG, 2010
Luftegård til sau
Jørgensen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2011
Fôring av søyer rundt lamming
Avdem, Nortura, 2010
Økonomi i overskotslam
Avdem, Nortura, 2011
Fødselshjelp i lamminga
Nafstad, Animalia, 2011