Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Geitenes krav til liggeareal og dyras hvilemønster
Dyreslag: Geit
Fagområde: Drift / fjøsløsninger
Forfatter: Inger-Lise Andersen, UMB
Knut Egil Bøe, UMB
Rebecca Ehrlenbruch, UMB
Sammendrag: Størrelse og utforming av liggearealet påvirker hvilemønster og sosial atferd hos geit. Resultater fra studier viste at hviletid og hvilemønster var mer avhengig av størrelse på liggearealet enn inndeling av liggearealet i etasjer, mens det var omvendt for aggresjonsnivået.

Publisert år: 2008
Referanse: Sau og Geit nr. 6/2008
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

14 treff

Geiteutleie
Ree Kirkevold, Organisasjonsnavn, 2019
Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Melkakvalitet
Etternavn, Organisasjonsnavn, 2017
Celletall i geitemelk
Østerås, Tine Rådgiving, 2017
Geitekontrollen
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit TINE, 2017
Avlivning av sau og geit
Etternavn, Animalia - HT-sau, 2016
Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Stell og omsorg i kjeingstida
Kismul, TINE, 2013
Liggeareal og hvilemønster
Andersen, UMB, 2008
Liggeunderlag for geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Liggeatferd hos geiter
Ehrlenbruch, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Eteplass til hver geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011