Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Sunnylvenprosjektet: Utprøving av geitrasen fransk alpin
Dyreslag: Geit
Fagområde: Avl , Drift / fjøsløsninger
Forfatter: Helga Kvamsås, TINE
Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit
Sammendrag: Ved innkryssing av fransk alpin i norsk mjølkegeit har ein oppnådd høgare yting og høgare tørrstoffpproduksjon hos halvt franske geiter. Noko av skilnaden kan skuldast heterosis. Brukseigenskapar hos halvkrysningane skiller seg lite frå dei norske, bortsett frå jur, der jurdømming i første laktasjon indikerer litt dårlegare kvalitet på jur hos krysningsdyra.

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet, 2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

14 treff

Geiteutleie
Ree Kirkevold, Organisasjonsnavn, 2019
Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Melkakvalitet
Etternavn, Organisasjonsnavn, 2017
Celletall i geitemelk
Østerås, Tine Rådgiving, 2017
Geitekontrollen
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit TINE, 2017
Avlivning av sau og geit
Etternavn, Animalia - HT-sau, 2016
Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Stell og omsorg i kjeingstida
Kismul, TINE, 2013
Liggeareal og hvilemønster
Andersen, UMB, 2008
Liggeunderlag for geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Liggeatferd hos geiter
Ehrlenbruch, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Eteplass til hver geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011