Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Ny rovviltsommer? Vær beredt - lag en kriseplan!
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Utmark
Forfatter: Per Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr)
Sammendrag: Over nesten hele Norge er det husdyrhold. Mer enn halve Norge er prioritert til en eller flere rovviltarter. Derfor kan du bli rammet. Er du godt forberedt, kan du komme lettere igjennom krisen. Derfor bør du ha en oppdatert kriseplan på plass.

Publisert år: 2018
Referanse: Sau og Geit Nr. 2/2018
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

14 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Ny rovviltsommer?
Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr), 2018
Grenseulver
Aamdal Lundgaard, advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
- Naturmangfoldloven hindrer ikke uttak av ulv
Hertzenberg, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Utmarksbeiting i Hordaland
Rekdal, Norsk institutt for bioøkonomi, 2016
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Sikringsradio
Grimstad, NSG, 2012
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011