Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Stor kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Utmark, Økonomi
Forfatter: Anne Cath. Grimstad, NSG
Sammendrag: Det finnes to hovedtyper gjerdenett. Den vanligste her i landet er den som i England kalles «Mild steel» og den andre kalles «High tensile». Forskjellen er stålkvaliteten, som igjen er avgjørende for hvor strekkfast gjerdet er.

Publisert år: 2017
Referanse: Sau og Geit Nr.3/2017
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

14 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Ny rovviltsommer?
Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr), 2018
Grenseulver
Aamdal Lundgaard, advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
- Naturmangfoldloven hindrer ikke uttak av ulv
Hertzenberg, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Utmarksbeiting i Hordaland
Rekdal, Norsk institutt for bioøkonomi, 2016
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Sikringsradio
Grimstad, NSG, 2012
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011