Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Påverkar tida i beitesesongen avdråtten og mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite?
Dyreslag: Geit
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Fôring , Utmark
Forfatter: Håvard Steinshamn, Bioforsk Økologisk
Ragnhild Aabøe Inglingstad, bioteknologi og matvitenskap, UMB
Magnhild Nymo, Senja videregående skole
Sammendrag: Kvaliteten av geitemjølka er i periodar dårleg med høgt innhald av frie feittsyrer (FFS) og dårleg smak. Problemet synes å auke utover i beitesesongen. Redusert tilgang på beite og nedgang i fôrverdi, med energiunderdekking som følgje, har dels fått skulda for problemet. Det blir derfor tilrådd å gi relativt store mengder kraftfôr for å unngå at geitene er i negativ energibalanse og kraftfôr med høgt feittinnhald fordi det minkar problemet med FFS. Granskingar i Frankrike har synt at innhaldet av FFS i mjølka aukar utover i laktasjonen og at auken er større hos geit som genetisk har låg produksjon av kaseintypen alfa-s1-kasein. Formålet med denne granskinga var å undersøke effekten av beitekvalitet og beitesesong på produksjon og kvalitet av geitemjølk med geiter i same tidspunkt i laktasjon og i eit stadium kjent for å gi problem med FFS.

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet 2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

14 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Ny rovviltsommer?
Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr), 2018
Grenseulver
Aamdal Lundgaard, advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
- Naturmangfoldloven hindrer ikke uttak av ulv
Hertzenberg, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Utmarksbeiting i Hordaland
Rekdal, Norsk institutt for bioøkonomi, 2016
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Sikringsradio
Grimstad, NSG, 2012
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011