Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Attgroing – kan vi gjera noko med det?
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Utmark
Forfatter: Yngve Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap
Sammendrag: Norsk kulturlandskap er i sterk endring. Gjennom århundrer har menneskets bruk av naturen gitt eit kulturlandskap som nå er i sterk endring. Fråflytting, nedlegging av gardsbruk og redusert beiting gjer at trær og busker tek tilbake areal som tidlegare vart skjøtta av husdyr og menneske.

Sjølv om mykje gror att, finns det mange muligheiter for å halde kulturlandskapet og det tilhørande rikhaldige dyre- og plantelivet i hevd.

I en brosjyre om skjødsel av fjellbjørkeskog beskriver beitegranskar Yngve Rekdal aktuelle tiltak for å holde kulturlandskapet i bjørkeskogbeltet åpent.

Publisert år: 2011
Referanse: Norsk institutt for skog og landskap
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

14 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Ny rovviltsommer?
Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr), 2018
Grenseulver
Aamdal Lundgaard, advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
- Naturmangfoldloven hindrer ikke uttak av ulv
Hertzenberg, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Utmarksbeiting i Hordaland
Rekdal, Norsk institutt for bioøkonomi, 2016
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Sikringsradio
Grimstad, NSG, 2012
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011