Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Bondens vurdering av smerte hos geit
Dyreslag: Geit
Fagområde: Dyrevelferd
Forfatter: Karianne Muri Daae, Norges veterinærhøgskole
Steinar Valle, Høgskolen i Molde
Sammendrag: Innen dyrevelferdsforskning er det med årene blitt økende fokus på røkterens rolle. Domestisering har gjort husdyrene avhengige av at mennesker sikrer deres velferd, særlig i produksjonssystemer der dyrene har begrenset med ressurser og muligheter til å ivareta egne behov. Røkteren har derfor en viktig rolle i å sikre velferden til husdyrene han eller hun har ansvar for. I den norske geitenæringen er det vanlig at geitene står i fjøs med høy dyretetthet gjennom vintermånedene. Særlig i denne perioden kan røkterens vurderinger potensielt ha stor innflytelse på geitenes velferd.

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet 2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Diaré hos melkegeiter
Kvamsås, Fagspesialist i TINE, 2014
Holdvurdering
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013
«Snille» fotråtebakterier
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2012
Paratuberkulose hos geit
Lybeck, Veterinærinstituttet, 2008
Liggeunderlag for geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Liggeatferd hos geiter
Ehrlenbruch, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Smerte hos geit
Muri Daae, Norges veterinærhøgskole, 2011
Velferdsprotokoll for geit
Muri Daae, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NVH, 2011