Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Velferdsprotokoll for geit
Dyreslag: Geit
Fagområde: Dyrevelferd
Forfatter: Karianne Muri Daae, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NVH
Paul Steinar Valle, Høgskolen i Molde
Sammendrag: Velferdsprotokoller er redskaper utviklet for å gjøre vitenskapelig funderte vurderinger av dyrevelferd for eksempel i forbindelse med sertifiseringsordninger, tilsynsmyndigheters inspeksjoner og i veterinærers og husdyrnæringens rådgivning av produsenter. Protokoller for vurdering av dyrevelferd er utviklet for flere produksjonsdyrarter, for eksempel for storfe, svin og fjørfe i Welfare Quality®-prosjektet og ved University of Bristol (Bristol Welfare Assurance Programme), men det har hittil ikke eksistert noen protokoll for geit som inkluderer dyrebaserte parametre. Målet med dette arbeidet har vært å utvikle en protokoll for vurdering av velferd hos melkegeiter under norske forhold, og med det å danne et grunnlag for å skaffe de ulike brukerne et redskap til velferdsvurdering. Hovedfokuset har vært på å utvikle dyrebaserte mål på geitevelferd. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges veterinærhøgskole og Helsetjenesten for Geit

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet 2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Diaré hos melkegeiter
Kvamsås, Fagspesialist i TINE, 2014
Holdvurdering
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013
«Snille» fotråtebakterier
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2012
Paratuberkulose hos geit
Lybeck, Veterinærinstituttet, 2008
Liggeunderlag for geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Liggeatferd hos geiter
Ehrlenbruch, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Smerte hos geit
Muri Daae, Norges veterinærhøgskole, 2011
Velferdsprotokoll for geit
Muri Daae, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NVH, 2011