Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: – Ingen gaupe eller kongeørn våger seg hit mer
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Dyrevelferd, Utmark
Forfatter: Eli Bondlid, Organisasjonsnavn
Sammendrag: En gang filmet de gaupe fire meter fra husveggen. Men det var før hundene kom. Rovdyrene holder seg nå langt unna eiendommen. Etter at hundene forsvarte gjessene mot kongeørna, har også den holdt seg borte.

Publisert år: 2018
Referanse: Sau og Geit 6/2018
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

44 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Utvendige parasitter
Nafstad, Animalia, 2018
Myter om sau og rovvilttap
Fjæran, Norsk Sau og Geit, 2016
Transport til slakteri
Midtvei, spesialveterinær, Animalia, 2015
Forebygging av dyrevernsaker
Hogstad Fjæran, NSG, 2015
Villsaudrift og dyrevelferd
Ringdal, Sauekontrollen, Animalia, 2015
Ullnapping
Hektoen, Helsetjenesten for sau- Animalia, 2014
Jurbetennelse
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2014
Behandling mot rundorm hos sau
Meling Domke, HT-sau, Animalia, 2013
Den store leverikta
Hektoen, Helsetjenesten for sau, Animalia, 2013
DNA-analyser av rovviltekskrement
Løken, FKT-prosjektet, 2013
Redd et lam!
Hektoen, Animalia, 2013
Aggressiv fotråtevariant
Vatn, Animalia - HTsau, 2013
Drifting av flistalle
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Behandlingsrutinene for innvollsparasitter
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2012
Rundormproblem
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Tett liggeunderlag
Hektoen, Animalia, 2012
Fokus på blågrønnbakterier
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2012
«Snille» fotråtebakterier
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2012
Jakten på alveldens «missing link» (9)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Liggende søyer før lamming
Hektoen, Animalia, 2008
Sauens velferd
Stubsjøen, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (10)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Paratuberkulose hos geit
Lybeck, Veterinærinstituttet, 2008
Lamming og fødselshjelp
Vatn, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (11)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Tiltak mot innvollsparasitter
Hektoen, Animalia, 2008
Fotråte hos sau
Vatn, Animalia, 2008
Fakta om fotråte
Vatn, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (13)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (14)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Dyrevelferd og kjøtkvalitet
Midtveit, Animalia, 2009
Tørr eteplass for sau
Evensen, Nortura, 2009
Forebygging av sauetap på beite
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2009
Tidlig beiteslipp og sjodogg
Grøva, Bioforsk Økologisk, 2011
Eteplasser til sau
Bøe, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Værforhold og sauens velferd
Jørgensen, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap UMB, 2011
Jakten på alveld (15)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2011
Klostridieinfeksjonar
Øritsland Våge, Animalia, 2011
Smittevern
Hektoen, Animalia, 2011
Helse og velferd i økologisk drift
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Redusert tilvekst på lam
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2010
Skjedeframfall hjå søyer
Knutsdotter Homme, Veterinær ved Seljord veterinærkontor, 2011
Luftegård til sau
Jørgensen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2011