Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Testing for paratuberkulose hos geit
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Dyrevelferd, Helse / sjukdom
Forfatter: Kari Røste Lybeck, Veterinærinstituttet
Sammendrag: Paratuberkulose er en smittsom tarmsjukdom hos drøvtyggere, forårsaket av bakterien Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. I Norge sees sjukdommen oftest hos geit, men den er også påvist hos sau og storfe.

Publisert år: 2008
Referanse: Sau og Geit nr. 2/2008
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Diaré hos melkegeiter
Kvamsås, Fagspesialist i TINE, 2014
Holdvurdering
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013
«Snille» fotråtebakterier
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2012
Paratuberkulose hos geit
Lybeck, Veterinærinstituttet, 2008
Liggeunderlag for geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Liggeatferd hos geiter
Ehrlenbruch, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Smerte hos geit
Muri Daae, Norges veterinærhøgskole, 2011
Velferdsprotokoll for geit
Muri Daae, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NVH, 2011