Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Mjølkeerstatning til kje
Dyreslag: Geit
Fagområde: Fôring
Forfatter: Hege Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, Tine
Sammendrag: Det finnes mange varianter av mjølkeerstatninger til kalv, lam og kje på markedet. Forskjellene er store både i innhold og pris. Hva bør en se etter ved valg av mjølkeerstatning til kje? Og hva er egentlig forskjellen mellom de ulike blandingene?

Publisert år: 2017
Referanse: Sau og Geit Nr.6/2017
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

118 treff

Geit: Genomisk seleksjon
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Bruksområder for Metanmåleren
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Geiteutleie
Ree Kirkevold, , 2019
Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Smittevern
Østensen, NSG, 2018
Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Fôrplanlegging med lite grovfôr
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2018
Økonomianalyse
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Største sektoren i norsk jordbruk
Hertzenberg, NSG, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
Når husdyr skader ting
Aamdal Lundgaard, senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Kraftfôr til mjølkegeit
Eknæs, forsker NMBU, 2018
Ny rovviltsommer?
Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr), 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Grenseulver
Aamdal Lundgaard, advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Sporedannande bakteriar i geitemjølk
Kvamsås, TINE, 2018
Foran jordbruksforhandlingene 2018
Flaten, NIBIO, 2018
Grovfôrdyrking
Klette, Grovfôr 2020 , 2018
Fôrplanlegging
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, TINE, 2017
Mjølkeerstatning til kje
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, Tine, 2017
Grovfôrkvalitet og geitmelk
Kvamsås, TINE, 2017
Melkekvalitet
Grimstad, Norsk Sau og Geit, 2017
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Celletall i geitemelk
Østerås, Tine Rådgiving, 2017
- Naturmangfoldloven hindrer ikke uttak av ulv
Hertzenberg, NSG, 2017
TINE må bli flinkere
Hertzenberg, NSG, 2017
Geitekontrollen
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit TINE, 2017
- Stell godt med bukken!
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, TINE, 2017
Kraftfôr etter kjeing
Kvamsås, TINE, 2016
Bakterier i tankmelk
Lindheim, TINE Rådgiving , 2016
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Celletall i beiteperioden
Gonsholt, geitemjølkprodusent, 2016
Avlivning av sau og geit
Etternavn, Animalia - HT-sau, 2016
MRSA
Hektoen, Animalia, 2016
Kraftfôr etter kjeing
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Kraftfôrbruk i geiteholdet
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit i TINE, 2016
Utmarksbeiting i Hordaland
Rekdal, Norsk institutt for bioøkonomi, 2016
Munnskurv
Hektoen, Animalia, 2016
Starten er viktig
Kvamsås, Fagasistent, TINE Rådgivning, 2015
Urea i geitemjølk
Breiland, Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap, NMBU, 2015
Jurhelse
Skavnes, TINE Rådgiving Oppland og Hallingdal, 2015
Årets grovfôrkvalitet
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit TINE, 2015
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Automatisere grovfôrtildelingen
Flatebø, NSG, 2015
Tidlig slått surfôr til mjølkegeiter
Flaten, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), 2015
Kraftfôrstrategiar rundt kjeing:
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2015
Tilskudd til geit
Gonsholt, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Kraftfôr til mjølkegeiter
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Førebuing til neste laktasjon
Kvamsås, TINE - Topp Team Fôring Geit, 2014
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Diaré hos melkegeiter
Kvamsås, Fagspesialist i TINE, 2014
Geiteforskning
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
Celletal og mjølkekvalitet
Kismul, Veterinær trainee, TINE Rådgiving, 2014
Mjølkeprøver
Kvamsås, TINE - Topp Team Fôring Geit, 2014
Stell og omsorg i kjeingstida
Kismul, TINE, 2013
Overgangsfôring
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013
Innvollsparasitter og parasittkontroll hos geit
, 2013
Kjeoppdrett
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2013
Holdvurdering
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013
Fettilskudd i fôret til mjølkegeit
Eknæs, UMB, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 2013
Grovfôrkvaliteten til melkegeit
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2013
Kjeoppdrett
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2013
Fôring etter planlagt avdrått
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2013
Resultater fra norske geiteforsøk
Eknæs, UMB, 2013
Levende gjær i kraftfôret
Gregersen Vhile, Norgesfôr, 2013
Balansert fôrrasjon
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2013
Sur vom og fôring av geit
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Grovfôrasnalyser
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Fôrplanlegging til geit
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Resistensundersøkelsel
Hektoen, Animalia, 2012
Sikringsradio
Grimstad, NSG, 2012
Grunnlaget blir lagt i tørrperioden
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Berekning av fôrrasjon til geit
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Spennende geiteforskning
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2012
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Forebygge resistensutvikling
Hektoen, Animalia, 2012
Produksjonen i beitetida
Lauvik, Topp Team Fôring Geit, 2012
Kje på beite
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Drøvtyggervomma
Kvamsås, TINE, 2012
«Snille» fotråtebakterier
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2012
Paratuberkulose hos geit
Lybeck, Veterinærinstituttet, 2008
Nye indekser i geitavlen
Nævdal, NSG, 2008
Liggeareal og hvilemønster
Andersen, UMB, 2008
Liggeunderlag for geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Engdyrking og kløver
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Fôring av mjølkegeiter
Volden, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Plog «skapar» avling og inntekt
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Liggeatferd hos geiter
Ehrlenbruch, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Yting og mjølkekvalitet
Kvamsås, TINE, 2009
Eteplass til hver geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Kjeoppdrett
Kvamsås, TINE, 2011
Berekraftig parasitt
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2011
Avl og frie fettsyrer
Rimeslåtten Østensen, Norsk Sau og Geit, 2011
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Mjølkekvalitet og fôring
Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Smerte hos geit
Muri Daae, Norges veterinærhøgskole, 2011
Celletallsdata i Geitkontrollen
Hardeng, TINE BA, 2011
Velferdsprotokoll for geit
Muri Daae, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NVH, 2011
Grovfôrkvaliteten gir utfordringer
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2011
Tvekjønnethet hos geit
Bjørnerås, NSG, 2010
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Byllesjuke hos sau
Elise Nagel-Alne, TINE Rådgiving/ NVH, 2010
Semin på geit - tilslag
Bjørnerås, NSG, 2010
Mjølkekvalitet og frie feittsyrer
Kvamsås, TINE, 2010
Gunstig genstatus
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011
Smittevern
Skavnes, Veterinær på Tretten, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Avlsframgangen på geit
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011
Geitavlen i stor endring
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009