Søk i fagartiklene

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Eteplass til hver geit
Dyreslag: Geit
Fagområde: Drift / fjøsløsninger, Fôring
Forfatter: Rebecca Ehrlenbruch, UMB
Grete H. M. Jørgensen, UMB
Inger Lise Andersen, UMB
Knut E. Bøe, UMB
Sammendrag: På Senja Videregående skole ble det gjort et forsøk der vi studerte effekten av å øke antall geiter per eteplass og hvilken betydning det hadde for etetid, fôrinntak og aggresjonsnivået i gruppa. Tre ulike behandlinger ble testet ut; en, to og tre geiter per eteplass med to ulike grovfôrtyper, høy og surfôr.

En økning av antall dyr per eteplass førte til at geitene brukte mindre tid til å spise og dyrene stod mer i kø foran fôringsplassen. I tillegg ble det observert flere fortrengninger fra eteplassen og mer aggresjon. Det var mer konkurranse om høy enn surfôr.

Publisert år: 2009
Referanse: Sau og Geit nr.4/2009
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

69 treff

Geiteutleie
Ree Kirkevold, , 2019
Ny kunnskap om det optimale fjøset
Oppermann Moe, NMBU, 2019
Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Fôrhekker til søyer
Bøe, NMBU Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 2018
Skilleanlegg
Bækken, Organisasjonsnavn, 2018
-Stålkontroll med Sauekontroll
Klaseie, Sauekontrollen/Animalia, 2018
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Saueholdet på New Zealand
Reiersen, NSG, 2017
Sauegulv
Johanssen, NORSØK, 2017
Melkekvalitet
Grimstad, Norsk Sau og Geit, 2017
Tips for klipping og ullsortering
Hertzenberg, NSG, 2017
Fagmiljøet betyr mest
Flaten, NIBIO, 2017
Celletall i geitemelk
Østerås, Tine Rådgiving, 2017
Tips før lamminga
Øritsland Våge, dyrlege og sauebonde, 2017
Svikt og kollaps i sauegolv
Hertzenberg, NSG, 2017
Geitekontrollen
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit TINE, 2017
Fôring av kopplam
Engen, Nortura SA, 2017
Vaksinering av sau
Skeidsvoll Tollersrud, HT-sau, Animalia, 2017
- Framtidssauen heter Spæl
Hertzenberg, NSG, 2017
EUs økokrav
Jørgensen, NIBIO, 2016
Moderat fôring
Randby, NMBU, 2016
Avlivning av sau og geit
Etternavn, Animalia - HT-sau, 2016
Transport til slakteri
Midtvei, spesialveterinær, Animalia, 2015
Fra liten til stor
Hektoen, Animalia – Helsetjenesten for sau, 2015
Bruk av gjeterhund i fjellet
Kjelstrup, NSG, 2015
Hva er bruksprov?
Kjelstrup, NSG, 2015
Bruk av gjeterhund
Kjelstrup, NSG, 2015
Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Valp eller trent hund?
Kjelstrup, NSG, 2015
Ny merketeknologi
Flatebø, NSG, 2015
Ullnapping
Hektoen, Helsetjenesten for sau- Animalia, 2014
Rundballehekker til sau
Grønmo Vik, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
Gjeterhunddressur
Kjelstrup, NSG, 2014
Stell og omsorg i kjeingstida
Kismul, TINE, 2013
FåreBygg
Muri, NVH, 2013
Gjeterhundens historie
, 2013
Kraftfôrautomater for sau
Bøe, UMB, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, 2013
Sauefjøs
Simensen, Norges veterinærhøgskole, 2013
Kopplamoppdrett på New Zealand
Vatn, Animalia, 2013
Godt forberedt med Sauekontrollen
Hektoen, Animalia, 2013
Arbeidsmiljø i sauehus
Simensen, Norges veterinærhøgskole, 2012
«Radiobjelleeksperten»
Grimstad, NSG, 2012
Solid sauegjerde
Grimstad, NSG, 2012
Drifting av flistalle
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Tett liggeunderlag
Hektoen, Animalia, 2012
Økologisk sauehold frister ikke
Aspelund, , 2008
Nytten av PDA og RFID-leser
Løvik, Animalia, 2008
Økologisk sauekjøttproduksjon
Berge, Norsk Landbruksrådgiving, 2008
Liggeareal og hvilemønster
Andersen, UMB, 2008
Liggeunderlag for geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Heimesnekra fjøs
Øyrehagen, Norsk Sau og Geit, 2009
Forvaltning og fotbading
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2009
Liggeatferd hos geiter
Ehrlenbruch, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Tørr eteplass for sau
Evensen, Nortura, 2009
Eteplass til hver geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Elektroniske øyremerke
Skurdal, Nortura, 2009
Smittevern
Hektoen, Animalia, 2011
Helse og velferd i økologisk drift
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Sauefjøs for økologisk drift
Evensen, Nortura, 2009
Bygninger for økologisk sauehold
Berge, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Målstyring i saueholdet (2)
Høiholt-Vågsnes, Bonde, 2010
Samlekveer og sankefeller
Øyrehagen, NSG, 2010
Luftegård til sau
Jørgensen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2011
Fôring av søyer rundt lamming
Avdem, Nortura, 2010
Økonomi i overskotslam
Avdem, Nortura, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Fødselshjelp i lamminga
Nafstad, Animalia, 2011