Søk i fagartiklene

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Økologisk landbruk - Sauehold
Dyreslag: Sau
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Drift / fjøsløsninger, Fôring , Økonomi
Forfatter: Lise Grøva, NORSØK
Sammendrag: Ved en omlegging av saueholdet til økologisk drift må en vurdere forholdene på den enkelte gård: arealtilgang, behov for kraftfôr i orbindelse med lamming, krav om fast iggeareal og krav til inneareal på minst 1,5 m2 per sau. Kanskje ligger det godt til rette for å legge om saueholdet til økologisk drift på gården din? På grunn av mindre tilgang på gjødsel ved omlegging til økologisk drift (ikke lenger tilgang til kunstgjødsel) vil de fleste ppleve en viss avlingsnedgang. Det er derfor en fordel dersom en har rikelig med areal fra før, eller har tilgang til leie av mer areal slik at total avlingsmengde kan opprettholdes. Innkjøpt økologisk kraftfôr er en god del dyrere enn det konvensjonelle kraftfôret. Det er derfor en fordel med innmarks- og utmarksbeite av god kvalitet og mulighet til å dyrke og høste godt grovfôr for å redusere behovet for kraftfôr, særlig før lamming. Har en talle, og god plass i fjøset fra før er dette en stor fordel for å møte kravet om fast liggeareal og arealkrav på 1,5 m2 per sau ved økologisk drift. Småskriftet omhandler ulike sider ved sauehold som er spesielt for økologisk drift. Utfordringene for økologisk sauehold er nyttet bl.a. til fôring, driftsopplegg, helse og dyrevelferd.

Publisert år: 2004
Referanse: Norsk senter for økologisk landbruk
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

69 treff

Geiteutleie
Ree Kirkevold, , 2019
Ny kunnskap om det optimale fjøset
Oppermann Moe, NMBU, 2019
Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Fôrhekker til søyer
Bøe, NMBU Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 2018
Skilleanlegg
Bækken, Organisasjonsnavn, 2018
-Stålkontroll med Sauekontroll
Klaseie, Sauekontrollen/Animalia, 2018
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Saueholdet på New Zealand
Reiersen, NSG, 2017
Sauegulv
Johanssen, NORSØK, 2017
Melkekvalitet
Grimstad, Norsk Sau og Geit, 2017
Tips for klipping og ullsortering
Hertzenberg, NSG, 2017
Fagmiljøet betyr mest
Flaten, NIBIO, 2017
Celletall i geitemelk
Østerås, Tine Rådgiving, 2017
Tips før lamminga
Øritsland Våge, dyrlege og sauebonde, 2017
Svikt og kollaps i sauegolv
Hertzenberg, NSG, 2017
Geitekontrollen
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit TINE, 2017
Fôring av kopplam
Engen, Nortura SA, 2017
Vaksinering av sau
Skeidsvoll Tollersrud, HT-sau, Animalia, 2017
- Framtidssauen heter Spæl
Hertzenberg, NSG, 2017
EUs økokrav
Jørgensen, NIBIO, 2016
Moderat fôring
Randby, NMBU, 2016
Avlivning av sau og geit
Etternavn, Animalia - HT-sau, 2016
Transport til slakteri
Midtvei, spesialveterinær, Animalia, 2015
Fra liten til stor
Hektoen, Animalia – Helsetjenesten for sau, 2015
Bruk av gjeterhund i fjellet
Kjelstrup, NSG, 2015
Hva er bruksprov?
Kjelstrup, NSG, 2015
Bruk av gjeterhund
Kjelstrup, NSG, 2015
Geitekontrollen på Internett
Vonheim, TINE, 2015
Valp eller trent hund?
Kjelstrup, NSG, 2015
Ny merketeknologi
Flatebø, NSG, 2015
Ullnapping
Hektoen, Helsetjenesten for sau- Animalia, 2014
Rundballehekker til sau
Grønmo Vik, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
Gjeterhunddressur
Kjelstrup, NSG, 2014
Stell og omsorg i kjeingstida
Kismul, TINE, 2013
FåreBygg
Muri, NVH, 2013
Gjeterhundens historie
, 2013
Kraftfôrautomater for sau
Bøe, UMB, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, 2013
Sauefjøs
Simensen, Norges veterinærhøgskole, 2013
Kopplamoppdrett på New Zealand
Vatn, Animalia, 2013
Godt forberedt med Sauekontrollen
Hektoen, Animalia, 2013
Arbeidsmiljø i sauehus
Simensen, Norges veterinærhøgskole, 2012
«Radiobjelleeksperten»
Grimstad, NSG, 2012
Solid sauegjerde
Grimstad, NSG, 2012
Drifting av flistalle
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Tett liggeunderlag
Hektoen, Animalia, 2012
Økologisk sauehold frister ikke
Aspelund, , 2008
Nytten av PDA og RFID-leser
Løvik, Animalia, 2008
Økologisk sauekjøttproduksjon
Berge, Norsk Landbruksrådgiving, 2008
Liggeareal og hvilemønster
Andersen, UMB, 2008
Liggeunderlag for geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Heimesnekra fjøs
Øyrehagen, Norsk Sau og Geit, 2009
Forvaltning og fotbading
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2009
Liggeatferd hos geiter
Ehrlenbruch, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Tørr eteplass for sau
Evensen, Nortura, 2009
Eteplass til hver geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Elektroniske øyremerke
Skurdal, Nortura, 2009
Smittevern
Hektoen, Animalia, 2011
Helse og velferd i økologisk drift
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Sauefjøs for økologisk drift
Evensen, Nortura, 2009
Bygninger for økologisk sauehold
Berge, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Målstyring i saueholdet (2)
Høiholt-Vågsnes, Bonde, 2010
Samlekveer og sankefeller
Øyrehagen, NSG, 2010
Luftegård til sau
Jørgensen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2011
Fôring av søyer rundt lamming
Avdem, Nortura, 2010
Økonomi i overskotslam
Avdem, Nortura, 2011
Mjølkekvalitet hos fransk alpin
Grindaker, TINE, 2011
Fransk alpin i Sunnylven
Kvamsås, TINE, 2011
Fødselshjelp i lamminga
Nafstad, Animalia, 2011