Søk i fagartiklene

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Når driftsmidlane sviktar
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Drift / fjøsløsninger, Økonomi
Forfatter: Marit Heier Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA
Sammendrag: Kraftfôret, traktoren, rundballepressa og golvsystemet er alle døme på driftsmidlar som ikkje alltid verkar slik dei skal. Dersom feilen skuldast ein kjøpsrettsleg mangel, kan ein ha krav på erstatning frå seljar eller produsent. Med utgangspunkt i den nyleg avslutta sauegolv-saka, vil vi her peike på nokre av vilkåra for å få oppfylt slike krav.

Publisert år: 2018
Referanse: Sau og Geit 6/2018
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

39 treff

Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Økonomianalyse
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Største sektoren i norsk jordbruk
Hertzenberg, NSG, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
Når husdyr skader ting
Aamdal Lundgaard, senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
-Stålkontroll med Sauekontroll
Klaseie, Sauekontrollen/Animalia, 2018
Sporedannande bakteriar i geitemjølk
Kvamsås, TINE, 2018
Foran jordbruksforhandlingene 2018
Flaten, NIBIO, 2018
Kan lammekjøtt forbruket dobles?
Thoen, MatPrat, 2018
Nytt system for produksjonstilskudd
Pedersen, Tveit Regnskap AS, 2017
Grovfôrkvalitet og geitmelk
Kvamsås, TINE, 2017
Melkekvalitet
Grimstad, Norsk Sau og Geit, 2017
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Mange lam gir høyt dekningsbidrag
Mysen, Bonde og forsker, 2017
Holdbarhet på ferskt kjøtt
Grimstad, NSG, 2017
Tips for klipping og ullsortering
Hertzenberg, NSG, 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Fagmiljøet betyr mest
Flaten, NIBIO, 2017
TINE må bli flinkere
Hertzenberg, NSG, 2017
Økonomien i småfeholdet
Flaten, NIBIO, 2017
- Framtidssauen heter Spæl
Hertzenberg, NSG, 2017
Valg av sauerase
Eide Jensen, UMB-student, 2013
Økonomi i saueholdet
Flaten, NILF, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Livstidsproduksjon
Myklebust, Norsk Landbruksrådgiving, 2012
Økologisk sauehold frister ikke
Aspelund, , 2008
Målstyring i saueholdet: (4)
Høiholt-Vågsnes, , 2008
Økologisk sauekjøttproduksjon
Berge, Norsk Landbruksrådgiving, 2008
Målstyring i saueholdet (3)
Høiholt-Vågsnes, , 2008
Målstyring i saueholdet (1)
Høiholt-Vågsnes, , 2008
Heimesnekra fjøs
Øyrehagen, Norsk Sau og Geit, 2009
Målstyring i lammeproduksjonen
Høiholt-Vågsnes, , 2009
Plog «skapar» avling og inntekt
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009
Kjønn og kjøttkvalitet hos norske lam
Lind, Bioforsk Nord Tjøtta, 2011
Målstyring i saueholdet (2)
Høiholt-Vågsnes, Bonde, 2010
Økonomi i overskotslam
Avdem, Nortura, 2011