Søk i fagartiklene

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Fôring av drektige søyer for god livskraft og høy lammetilvekst
Dyreslag: Sau
Fagområde: Fôring
Forfatter: Ingjerd Dønnem, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU
Erik Georg Granquist, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU
Åshild T. Randby, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU
Ole Arnfinn Røysland, Norsk Landbruksrådgiving
Lina Kristine Aas Ruud, Strand Unikorn
Finn Avdem, Nortura
Sammendrag: Ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås ble det i 2016 gjort et forsøk med ulik fôrstyrke til søyer i sen drektighet, for å se på lammetilvekst og livskraft hos lamma. Det ble utelukkende brukt voksne søyer med tre foster. Resultatene viste at lammetilveksten i trillingkull var høyere dersom søya ble fôra til holdøkning de siste 6 ukene før lamming enn dersom søya tapte hold i denne perioden.

Publisert år: 2019
Referanse: Sau og Geit 1/2019
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

85 treff

Fôring av drektige søyer
Dønnem, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2019
Fôrplanlegging med lite grovfôr
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2018
Fôring av sau
Avdem, Nortura, 2018
Kraftfôr til mjølkegeit
Eknæs, forsker NMBU, 2018
Mineralbolus til sau
Grøseth, produktutvikler drøvtyggerfôr, Felleskjøpet Fôrutvikling, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Sporedannande bakteriar i geitemjølk
Kvamsås, TINE, 2018
Fôrplanlegging
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, TINE, 2017
Mjølkeerstatning til kje
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, Tine, 2017
Mineralforsyning til sau
Tømmerberg, HT-sau, Animalia, 2017
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Grovfôrkvalitet og geitmelk
Kvamsås, TINE, 2017
Tips før lamminga
Øritsland Våge, dyrlege og sauebonde, 2017
Fôring av kopplam
Engen, Nortura SA, 2017
- Stell godt med bukken!
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, TINE, 2017
Fôring for meir råmjølk
Randby, NMBU, 2017
Kraftfôr etter kjeing
Kvamsås, TINE, 2016
Moderat fôring
Randby, NMBU, 2016
Kraftfôr etter kjeing
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Kraftfôrbruk i geiteholdet
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit i TINE, 2016
Surfôrkvalitet til søyer
Dønnem, 1Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2016
Starten er viktig
Kvamsås, Fagasistent, TINE Rådgivning, 2015
Urea i geitemjølk
Breiland, Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap, NMBU, 2015
Årets grovfôrkvalitet
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit TINE, 2015
Ulike surfôrkvaliteter
Randby, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2015
Kraftfôrbruken i sauenæringa
Underdal, Privat, 2015
Automatisere grovfôrtildelingen
Flatebø, NSG, 2015
Tidlig slått surfôr til mjølkegeiter
Flaten, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), 2015
Kraftfôrstrategiar rundt kjeing:
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2015
Ullnapping
Hektoen, Helsetjenesten for sau- Animalia, 2014
Tilskudd til geit
Gonsholt, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Kraftfôr til mjølkegeiter
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Førebuing til neste laktasjon
Kvamsås, TINE - Topp Team Fôring Geit, 2014
Diaré hos melkegeiter
Kvamsås, Fagspesialist i TINE, 2014
Selen og E-vitamin til sau (3)
Dønnem, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
Selen og E-vitamin til sau (2)
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2014
Selen og E-vitamin til sau (1)
Dønnem, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2014
Geiteforskning
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
Celletal og mjølkekvalitet
Kismul, Veterinær trainee, TINE Rådgiving, 2014
Mjølkeprøver
Kvamsås, TINE - Topp Team Fôring Geit, 2014
Stell og omsorg i kjeingstida
Kismul, TINE, 2013
Overgangsfôring
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013
Holdvurdering
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013
Fettilskudd i fôret til mjølkegeit
Eknæs, UMB, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 2013
Kraftfôrautomater for sau
Bøe, UMB, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, 2013
Grovfôrkvaliteten til melkegeit
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2013
Kjeoppdrett
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2013
Kopplamoppdrett på New Zealand
Vatn, Animalia, 2013
Fôring etter planlagt avdrått
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2013
Resultater fra norske geiteforsøk
Eknæs, UMB, 2013
Levende gjær i kraftfôret
Gregersen Vhile, Norgesfôr, 2013
Balansert fôrrasjon
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2013
Sur vom og fôring av geit
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Grovfôrasnalyser
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Fôrplanlegging til geit
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Grunnlaget blir lagt i tørrperioden
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Berekning av fôrrasjon til geit
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Spennende geiteforskning
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2012
Organisk selen og vitamin E
Vhile, Veterinær, 2012
Produksjonen i beitetida
Lauvik, Topp Team Fôring Geit, 2012
Kje på beite
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Drøvtyggervomma
Kvamsås, TINE, 2012
Sluttfôring av lam
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2008
Fôring av mjølkegeiter
Volden, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Kopplamfôring
Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutviklingn, 2009
Yting og mjølkekvalitet
Kvamsås, TINE, 2009
Tørr eteplass for sau
Evensen, Nortura, 2009
Eteplass til hver geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Kjeoppdrett
Kvamsås, TINE, 2011
Mjølkekvalitet og fôring
Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Beitepreferanse hos utegangersau
Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Eteplasser til sau
Bøe, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Grovfôrkvaliteten gir utfordringer
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2011
Fôring av søyer rundt lamming
Eknæs, UMB, 2010
Kasting, dødfødte og svakfødte lam
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2010
Redusert tilvekst på lam
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2010
Mjølkekvalitet og frie feittsyrer
Kvamsås, TINE, 2010
Skjedeframfall hjå søyer
Knutsdotter Homme, Veterinær ved Seljord veterinærkontor, 2011
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011
Fôring av søyer rundt lamming
Avdem, Nortura, 2010
Økonomi i overskotslam
Avdem, Nortura, 2011