Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Småfenæringen: Største sektoren i norsk jordbruk
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Økonomi
Forfatter: Ole G. Hertzenberg, NSG
Sammendrag: Småfebønder omsetter varer og tjenester for 5,2 mrd. kroner, sysselsetter 17 400 mennesker og skaper ring virkninger i norsk økonomi for vel 18 mrd. kroner. 54 % av alle husdyrbruk i Norge har småfe og småfebøndene utgjør 39 % av alle bønder i Norge. Småfenæringen utgjør med dette den største andelen av aktive gårdsbruk i Norge.

Publisert år: 2018
Referanse: Sau og Geit Nr. 4/2018
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

16 treff

Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Økonomianalyse
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Største sektoren i norsk jordbruk
Hertzenberg, NSG, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
Når husdyr skader ting
Aamdal Lundgaard, senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Sporedannande bakteriar i geitemjølk
Kvamsås, TINE, 2018
Foran jordbruksforhandlingene 2018
Flaten, NIBIO, 2018
Grovfôrkvalitet og geitmelk
Kvamsås, TINE, 2017
Melkakvalitet
Etternavn, Organisasjonsnavn, 2017
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
TINE må bli flinkere
Hertzenberg, NSG, 2017
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Plog «skapar» avling og inntekt
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009