Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Plog «skapar» avling og inntekt
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Økonomi
Forfatter: Oddbjørn Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving
Sammendrag: Lågare grasavlingar er ei viktig årsak til at mange produsentar ikkje legg om til økologisk sauehald. For produsentar med gode forhold for pløying er det muleg å oppnå gode avlingar utan bruk av kunstgjødsel.

Tiltak som bruk av meir kløver og kortare omløpstid i enga kan vere god økonomi under dagens forhold anten ein driv økologisk eller ikkje.

Publisert år: 2009
Referanse: Sau og Geit nr. 2/2009
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

16 treff

Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Økonomianalyse
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Største sektoren i norsk jordbruk
Hertzenberg, NSG, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
Når husdyr skader ting
Aamdal Lundgaard, senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Sporedannande bakteriar i geitemjølk
Kvamsås, TINE, 2018
Foran jordbruksforhandlingene 2018
Flaten, NIBIO, 2018
Grovfôrkvalitet og geitmelk
Kvamsås, TINE, 2017
Melkakvalitet
Etternavn, Organisasjonsnavn, 2017
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
TINE må bli flinkere
Hertzenberg, NSG, 2017
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Plog «skapar» avling og inntekt
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009