Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Geit og grovfôrkvalitet: Dårleg fôr kan gå utover avdråttsnivå og mjølkekvalitet
Dyreslag: Geit
Fagområde: Fôring , Økonomi
Forfatter: Helga Kvamsås, TINE
Sammendrag: Ein del områder har hatt svært utfordrande innhaustingstilhøve i år. Særleg vest- og sørvestlandet har hatt lange periodar med mykje nedbør som har ført til svært sein slått og mykje vått fôr. Grovfôrkvaliteten er avgjerande for fôropptak og verkar inn på avdrått og tørrstoffinnhald i mjølka. Oversikt over fôrmengder og fôrkvalitet på den enkelte gard er heilt naudsynt for å kunne planlegge best mogleg - for å nå det avdråttsnivået og den mjølkekvaliteten ein ynskjer.

Publisert år: 2017
Referanse: Sau og Geit Nr.5/2017
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

16 treff

Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Økonomianalyse
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Største sektoren i norsk jordbruk
Hertzenberg, NSG, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
Når husdyr skader ting
Aamdal Lundgaard, senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Sporedannande bakteriar i geitemjølk
Kvamsås, TINE, 2018
Foran jordbruksforhandlingene 2018
Flaten, NIBIO, 2018
Grovfôrkvalitet og geitmelk
Kvamsås, TINE, 2017
Melkakvalitet
Etternavn, Organisasjonsnavn, 2017
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
TINE må bli flinkere
Hertzenberg, NSG, 2017
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Plog «skapar» avling og inntekt
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Mjølkeytelse og holdbarhet etter sanering
Sølverød, TINE BA, Friskere Geiter, Helsetjenesten for geit, 2009