Søk i fagartiklene

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Jakten på alveldens «missing link» (15)
Dyreslag: Sau
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Dyrevelferd, Helse / sjukdom, Utmark
Forfatter: Ivar Mysterud, Biologisk institutt, UiO
Trond Schumacher, Biologisk institutt, UiO
Jan Karlsen, Farmasøytisk institutt, UiO
Hanne Hjorth Tønnesen, Farmasøytisk institutt, UiO
Carl Morten M. Laane, Institutt for molekylær biovitenskap, UiO
Olav M. Skulberg, Norsk institutt for vannforskning, Oslo
Sammendrag: Det har tatt mange år å flytte forståelsen i alveldforskningen framover, og ulike hypoteser har kommet og gått. Det er ikke lett å følge med. Det kan derfor være nyttig med en kort sammenfatning av utviklingen. Hvor står forskningen i prosjektgruppen ved Universitetet i Oslo i dag?

Publisert år: 2011
Referanse: Sau og Geit nr. 5/2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

64 treff

Høstbeite og økonomi
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Sikringsradioen
Hertzenberg, NSG, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
- Ikke slipp for tidlig på beite
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Grovfôrdyrking
Klette, Grovfôr 2020 , 2018
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Sauebeite og økosystemtjenester
Johansen, NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og biomangfold, 2016
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Celletall i beiteperioden
Gonsholt, geitemjølkprodusent, 2016
Sauebeite og biologisk mangfold
Wehn, NIBIO, 2016
Surfôrkvalitet til søyer
Dønnem, 1Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2016
Tilvekst hjå lam på fjellbeite
Øvreås, NIBIO, 2015
Strategisk bruk av høstbeiter
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2015
Beitebruksplan
Hogstad Fjæran, NSG, 2015
Sikori som haustbeite
Sørheim, Bioforsk kompetansesenter for økologisk landbruk, 2015
Når tragedien rammer
Fossheim, FKT-prosjektet Rovvilt - Sau, 2015
Utmarksbeitet i Lyngen
Haugen, Norsk institutt for skog og landskap, 2015
Fôr i Forollhogna
Rekdal, Skog og landskap, 2015
Kraftfôr til mjølkegeiter
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Utmarksbeitet i Hedmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2014
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Mistanke om rovdyrskade?
Løken, FKT-prosjektet, 2014
Sauebeite og forvaltning
Austrheim, UiO, 2013
Hvor bør sauen beite når klimaet endrer seg?
Nielsen, UiO, 2013
Sopp dreper flått
Tjomsland, Bioforsk, 2013
Kjeoppdrett
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2013
E-bjølla
Grimstad, NSG, 2013
Eit frodig utmarksfylke
Bjørklund, Skog og Landskap, 2013
Solid sauegjerde
Grimstad, NSG, 2012
Klima og sauebeiting
Nielsen, Biologisk institutt, UiO, 2012
Jordvern i utmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2012
Rundormproblem
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Produksjonen i beitetida
Lauvik, Topp Team Fôring Geit, 2012
Kje på beite
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Fokus på blågrønnbakterier
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2012
Stor forskjell i opptak av kobber
Sivertsen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH, 2008
Sluttfôring av lam
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (14)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Engdyrking og kløver
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Sambeiting av sau og rein
Arntsen, , 2009
Elektroniske øyremerke
Skurdal, Nortura, 2009
Forebygging av sauetap på beite
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2009
Mjølkekvalitet og fôring
Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Beitepreferanse hos utegangersau
Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Tidlig beiteslipp og sjodogg
Grøva, Bioforsk Økologisk, 2011
Jakten på alveld (15)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2011
Klostridieinfeksjonar
Øritsland Våge, Animalia, 2011
Smittevern
Hektoen, Animalia, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Gardsnære beiteareal
Rekdal, Norsk inst. for skog og landskap, 2010
Redusert tilvekst på lam
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2010
Fjellbjørkeskog som beite
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Skogsdrift og beitekvalitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekvalitet i utmark
Rekdal, Nordk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekapasitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011