Søk i fagartiklene

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Økologisk landbruk - Sauehold
Dyreslag: Sau
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Drift / fjøsløsninger, Fôring , Økonomi
Forfatter: Lise Grøva, NORSØK
Sammendrag: Ved en omlegging av saueholdet til økologisk drift må en vurdere forholdene på den enkelte gård: arealtilgang, behov for kraftfôr i orbindelse med lamming, krav om fast iggeareal og krav til inneareal på minst 1,5 m2 per sau. Kanskje ligger det godt til rette for å legge om saueholdet til økologisk drift på gården din? På grunn av mindre tilgang på gjødsel ved omlegging til økologisk drift (ikke lenger tilgang til kunstgjødsel) vil de fleste ppleve en viss avlingsnedgang. Det er derfor en fordel dersom en har rikelig med areal fra før, eller har tilgang til leie av mer areal slik at total avlingsmengde kan opprettholdes. Innkjøpt økologisk kraftfôr er en god del dyrere enn det konvensjonelle kraftfôret. Det er derfor en fordel med innmarks- og utmarksbeite av god kvalitet og mulighet til å dyrke og høste godt grovfôr for å redusere behovet for kraftfôr, særlig før lamming. Har en talle, og god plass i fjøset fra før er dette en stor fordel for å møte kravet om fast liggeareal og arealkrav på 1,5 m2 per sau ved økologisk drift. Småskriftet omhandler ulike sider ved sauehold som er spesielt for økologisk drift. Utfordringene for økologisk sauehold er nyttet bl.a. til fôring, driftsopplegg, helse og dyrevelferd.

Publisert år: 2004
Referanse: Norsk senter for økologisk landbruk
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

64 treff

Høstbeite og økonomi
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Sikringsradioen
Hertzenberg, NSG, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
- Ikke slipp for tidlig på beite
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Grovfôrdyrking
Klette, Grovfôr 2020 , 2018
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Sauebeite og økosystemtjenester
Johansen, NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og biomangfold, 2016
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Celletall i beiteperioden
Gonsholt, geitemjølkprodusent, 2016
Sauebeite og biologisk mangfold
Wehn, NIBIO, 2016
Surfôrkvalitet til søyer
Dønnem, 1Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2016
Tilvekst hjå lam på fjellbeite
Øvreås, NIBIO, 2015
Strategisk bruk av høstbeiter
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2015
Beitebruksplan
Hogstad Fjæran, NSG, 2015
Sikori som haustbeite
Sørheim, Bioforsk kompetansesenter for økologisk landbruk, 2015
Når tragedien rammer
Fossheim, FKT-prosjektet Rovvilt - Sau, 2015
Utmarksbeitet i Lyngen
Haugen, Norsk institutt for skog og landskap, 2015
Fôr i Forollhogna
Rekdal, Skog og landskap, 2015
Kraftfôr til mjølkegeiter
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Utmarksbeitet i Hedmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2014
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Mistanke om rovdyrskade?
Løken, FKT-prosjektet, 2014
Sauebeite og forvaltning
Austrheim, UiO, 2013
Hvor bør sauen beite når klimaet endrer seg?
Nielsen, UiO, 2013
Sopp dreper flått
Tjomsland, Bioforsk, 2013
Kjeoppdrett
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2013
E-bjølla
Grimstad, NSG, 2013
Eit frodig utmarksfylke
Bjørklund, Skog og Landskap, 2013
Solid sauegjerde
Grimstad, NSG, 2012
Klima og sauebeiting
Nielsen, Biologisk institutt, UiO, 2012
Jordvern i utmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2012
Rundormproblem
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Produksjonen i beitetida
Lauvik, Topp Team Fôring Geit, 2012
Kje på beite
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Fokus på blågrønnbakterier
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2012
Stor forskjell i opptak av kobber
Sivertsen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH, 2008
Sluttfôring av lam
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (14)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Engdyrking og kløver
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Sambeiting av sau og rein
Arntsen, , 2009
Elektroniske øyremerke
Skurdal, Nortura, 2009
Forebygging av sauetap på beite
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2009
Mjølkekvalitet og fôring
Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Beitepreferanse hos utegangersau
Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Tidlig beiteslipp og sjodogg
Grøva, Bioforsk Økologisk, 2011
Jakten på alveld (15)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2011
Klostridieinfeksjonar
Øritsland Våge, Animalia, 2011
Smittevern
Hektoen, Animalia, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Gardsnære beiteareal
Rekdal, Norsk inst. for skog og landskap, 2010
Redusert tilvekst på lam
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2010
Fjellbjørkeskog som beite
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Skogsdrift og beitekvalitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekvalitet i utmark
Rekdal, Nordk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekapasitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011