Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Sauesemin 2021 - Urovekkende utvikling i tilslaget
Dyreslag: Sau
Fagområde: Reproduksjon
Forfatter: Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit
Sammendrag: Semin er viktig for avlsarbeidet. Skal vi få brukt semin i et passende omfang, er vi avhengige av at seminbrukerne lykkes med å få en stor del av de inseminerte søyene drektige. Det ser dessverre ut til å gå den gale vegen med tilslaget i semin. Vi har ingen forklaring på dette, og da vet vi heller ikke hvor vi skal sette inn tiltak for å forbedre resultatet.

Publisert år: 2021
Referanse: Sau og Geit, nr 2 - 2021, side 18-19
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Sauesemin - tilslaget 2021
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Brunstmangel hos lamma
Nørstebø, Animalia, 2013
Finsk landrase i norsk saueavl
Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Inseminering av sau
Krohg, Veterinær, 2012
Brunstproblem
Øritsland Våge, Animalia - HTsau, 2012
Liggende søyer før lamming
Hektoen, Animalia, 2008
Lamming og fødselshjelp
Vatn, Animalia, 2008
Dårlig vær?
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Fødselshjelp i lamminga
Nafstad, Animalia, 2011