Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Kan brunstmangel hos lamma skyldes uteblitt pubertet?l
Dyreslag: Sau
Fagområde: Reproduksjon
Forfatter: Håvard Nørstebø, Animalia
Trond Svare, Animalia
Åshild Øritsland Våge, Animalia
Sammendrag: I 2012 ble det gjennomført en undersøkelse for å finne ut om lam som ikke viser brunst første paringssesong kommer for seint i puberteten. Undersøkelsen viste at 7,6% av påsettlammene ikke viste brunst, men at alle lam som senere ble slaktet på grunn av brunstmangel var kjønnsmodn

Publisert år: 2013
Referanse: Sau og Geit nr. 5/2013
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Sauesemin - tilslaget 2021
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Brunstmangel hos lamma
Nørstebø, Animalia, 2013
Finsk landrase i norsk saueavl
Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Inseminering av sau
Krohg, Veterinær, 2012
Brunstproblem
Øritsland Våge, Animalia - HTsau, 2012
Liggende søyer før lamming
Hektoen, Animalia, 2008
Lamming og fødselshjelp
Vatn, Animalia, 2008
Dårlig vær?
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Fødselshjelp i lamminga
Nafstad, Animalia, 2011