Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Historikk og betydning for ulike egenskaper hos norsk kvit sau
Dyreslag: Sau
Fagområde: Avl , Reproduksjon
Forfatter: Arne Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta
Sammendrag: For å øke fruktbarheten hos norsk sau ble finsk landrase importert og utprøvd i kryssing med norske raser fra 1967-76. Det er gitt et sammendrag av forsøksresultata og presentert beregninger fra den første tida finsk sau ble kryssa inn i praktisk sauehold. Nors kvit sau (NKS) er ikke tilført finsk blod etter 1992. I rapporten er det vist at 2000-årgangen av avkomsgranska NKS-værer i middel hadde ca. 5,8 % og 2009-årgangen ca. 4,5 % finsk blod. Regresjonsanalyser for avlsverdier (indekser) for ulike egenskaper på andelen finsk blod i værene, viser at finneinnslaget gir økt slaktevekt hos lam, mer fett på slakta (som er uønsket), dårligere melkeevne hos søyene og økt lammetall. Med unntak av dårligere melkeevne, er dette i tråd med de tidligere forsøksresultatene. Mulige årsaker til lavere melkeevne og virkning av finsk innslag på andre egenskaper som kroppsvekt, fôrforbruk m.fl. er drøfta. Finneinnslaget på ca. 4,5 % i NKS i dag gir en økning i lammetallet på ca. 0,10 lam pr. fødsel. Med det høge lammetallet som er oppnådd gjennom avlsarbeidet de siste 10-12 åra er det ikke aktuelt å tilføre NKS nytt finsk blod.

Publisert år: 2012
Referanse: Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr.31 2012
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

10 treff

Sauesemin - tilslaget 2021
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Brunstmangel hos lamma
Nørstebø, Animalia, 2013
Finsk landrase i norsk saueavl
Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Inseminering av sau
Krohg, Veterinær, 2012
Brunstproblem
Øritsland Våge, Animalia - HTsau, 2012
Liggende søyer før lamming
Hektoen, Animalia, 2008
Lamming og fødselshjelp
Vatn, Animalia, 2008
Dårlig vær?
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Fødselshjelp i lamminga
Nafstad, Animalia, 2011