Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: SRadioen
Dyreslag: Sau
Fagområde: Utmark
Forfatter: Arne Flatebø, NSG
Sammendrag:

Publisert år: 2014
Referanse: Sau og Geit nr. 4/2014
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

291 treff

Optimumsegenskapene sau
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2022
Sauesemin - tilslaget 2021
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Håndtering av parasitter hos sau
Svendsen, Animalia, 2021
På sporet av «Klimasauen»?
Aspeholen Åby, NMBU, 2021
Bruksområder for Metanmåleren
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Saueindeksene
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2020
Avlstiltakene for bedre ullkvalitet
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2020
Kåring som avlstiltak
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2020
NKS-lammene den siste 10-årsperioden
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2020
Fôring av drektige søyer
Dønnem, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2019
Ny kunnskap om det optimale fjøset
Oppermann Moe, NMBU, 2019
Smittsom øyebetennelse
Helsetjenesten for sau, Animalia, 2018
Erstatningskrav
Lajord, Advokatfirmaet Lund & Co DA , 2018
Rovdyra tek beste utmarksbeitet
Rekdal, NIBIO, 2018
Fôrhekker til søyer
Bøe, NMBU Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 2018
Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Gentesting
Blichfeldt, NSG, 2018
Utvendige parasitter
Nafstad, Animalia, 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Utmarksbeitet trues av gjengroing
Rekdal, NIBIO, 2018
Høstbeite og økonomi
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Sikringsradioen
Hertzenberg, NSG, 2018
Tiltak mot fluelarveangrep
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau – Animalia , 2018
Dyrehelseforskriften er endret
Fjermestad-Eie, Mattilsynet, 2018
Fôring av sau
Avdem, Nortura, 2018
Skilleanlegg
Bækken, Organisasjonsnavn, 2018
Største sektoren i norsk jordbruk
Hertzenberg, NSG, 2018
Ny beitesesong for geitene
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
- Ikke slipp for tidlig på beite
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Kvar går beitedyra?
Angeloff , NIBIO, 2018
6 av 10 er negative til ulv
Hertzenberg, NSG, 2018
Mastitt hos sau
Skeidsvoll Tollersrud, HT Sau , 2018
Sjodogg hos sau
Stuen, NMBU Veterinærhøgskolen, 2018
Når husdyr skader ting
Aamdal Lundgaard, senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Mineralbolus til sau
Grøseth, produktutvikler drøvtyggerfôr, Felleskjøpet Fôrutvikling, 2018
Fotråte
Vatn, fagsjef beredskap, Animalia, 2018
Ny rovviltsommer?
Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr), 2018
-Stålkontroll med Sauekontroll
Klaseie, Sauekontrollen/Animalia, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Kasting hos sau
Tømmerberg, HT Sau - Animalia, 2018
Grenseulver
Aamdal Lundgaard, advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Foran jordbruksforhandlingene 2018
Flaten, NIBIO, 2018
Grovfôrdyrking
Klette, Grovfôr 2020 , 2018
Findmy tilbyr beitetrykkskart
Grimstad, NSG, 2018
Kan lammekjøtt forbruket dobles?
Thoen, MatPrat, 2018
Mineralforsyning til sau
Tømmerberg, HT-sau, Animalia, 2017
Nytt system for produksjonstilskudd
Pedersen, Tveit Regnskap AS, 2017
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Saueholdet på New Zealand
Reiersen, NSG, 2017
Vaksinering av påsettlam
Skeidsvoll Tollersrud , HT-sau, Animalia, 2017
Endrer O-indeksen
Blichfeldt, NSG, 2017
Sauegulv
Johanssen, NORSØK, 2017
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Mange lam gir høyt dekningsbidrag
Mysen, Bonde og forsker, 2017
Holdbarhet på ferskt kjøtt
Grimstad, NSG, 2017
Lungeorm hos sau
Domke, privatpraktiserende veterinær/PhD, 2017
Sjukdomsregistrering hos sau
Tollersrud, Animalia, 2017
Avlstips
Grimstad, NSG, 2017
Tips for klipping og ullsortering
Hertzenberg, NSG, 2017
Tilsyn med drone
Grimstad, NSG, 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Stor avlsframgang
Blichfeldt, NSG, 2017
Sjodogg
Askeland, Anavac, 2017
Kadaverhunder
Hansen, NIBIO, 2017
Er du forberedt til beitesesongen?
Fossheim, FKT-prosjektet, 2017
Fagmiljøet betyr mest
Flaten, NIBIO, 2017
Helsedata satt i system
Nafstad, Animalia, 2017
Tips før lamminga
Øritsland Våge, dyrlege og sauebonde, 2017
Svikt og kollaps i sauegolv
Hertzenberg, NSG, 2017
- Naturmangfoldloven hindrer ikke uttak av ulv
Hertzenberg, NSG, 2017
Lettere lamming
Bomann, NSG, 2017
Leddbetennelse hos lam
Tømmerberg, HT Sau/ Animalia, 2017
Fôring av kopplam
Engen, Nortura SA, 2017
Beiteadferd i tid og rom
Jørgensen, IHA/NMBU, 2017
Økonomien i småfeholdet
Flaten, NIBIO, 2017
Vaksinering av sau
Skeidsvoll Tollersrud, HT-sau, Animalia, 2017
- Framtidssauen heter Spæl
Hertzenberg, NSG, 2017
Fôring for meir råmjølk
Randby, NMBU, 2017
Myter om sau og rovvilttap
Fjæran, Norsk Sau og Geit, 2016
EUs økokrav
Jørgensen, NIBIO, 2016
Genomisk seleksjon
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2016
Moderat fôring
Randby, NMBU, 2016
Kartlegging av parasitter hos søyer
Hektoen, HT-sau, Animalia, 2016
SNO og skadedokumentasjon
Austmo, Statens naturoppsyn, 2016
Sauebeite og økosystemtjenester
Johansen, NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og biomangfold, 2016
Findmysheep satser videre
Flatebø, NSG, 2016
Avlivning av sau og geit
Etternavn, Animalia - HT-sau, 2016
Sjukdomskoder
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2016
Sauebeite og biologisk mangfold
Wehn, NIBIO, 2016
MRSA
Hektoen, Animalia, 2016
Immunstatus hos lam
Marskar, Privatpraktiserende veterinær, 2016
Surfôrkvalitet til søyer
Dønnem, 1Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2016
Utmarksbeiting i Hordaland
Rekdal, Norsk institutt for bioøkonomi, 2016
Munnskurv
Hektoen, Animalia, 2016
Avlsverdier for ull
Boman, NSG, 2016
Transport til slakteri
Midtvei, spesialveterinær, Animalia, 2015
Fra liten til stor
Hektoen, Animalia – Helsetjenesten for sau, 2015
Forebygging av dyrevernsaker
Hogstad Fjæran, NSG, 2015
Tilvekst hjå lam på fjellbeite
Øvreås, NIBIO, 2015
Tid for vær-trimming!
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2015
Spiser opp dokumentasjonen
Fossheim, FKT-prosjektet, 2015
Villsauavl
Tømmerberg, Animalia, 2015
Strategisk bruk av høstbeiter
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2015
Etisk saueavl?
Stubsjøen, Rådet for dyreetikk, 2015
Beitebruksplan
Hogstad Fjæran, NSG, 2015
Villsaudrift og dyrevelferd
Ringdal, Sauekontrollen, Animalia, 2015
Ulike surfôrkvaliteter
Randby, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2015
Sikori som haustbeite
Sørheim, Bioforsk kompetansesenter for økologisk landbruk, 2015
Når tragedien rammer
Fossheim, FKT-prosjektet Rovvilt - Sau, 2015
Ny GPS-funksjon og SRadioen
Flatebø, NSG, 2015
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Droner til sauesanking
Krokann, Privat, 2015
Utmarksbeitet i Lyngen
Haugen, Norsk institutt for skog og landskap, 2015
Import av lama og alpakka
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2015
Prosjekt Friske føtter: Sluttrapport,
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2015
Kraftfôrbruken i sauenæringa
Underdal, Privat, 2015
Automatisere grovfôrtildelingen
Flatebø, NSG, 2015
Ny merketeknologi
Flatebø, NSG, 2015
Listeriose hos sau
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2015
Fôr i Forollhogna
Rekdal, Skog og landskap, 2015
Ullnapping
Hektoen, Helsetjenesten for sau- Animalia, 2014
Slik sjekker du avlsværen
Grimstad, NSG, 2014
Ny GPS-funksjon i SRadioen
Flatebø, NSG, 2014
Klauvskjæring
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau – Animalia, 2014
Utrangering av søyer
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau – Animalia, 2014
SRadioen
Flatebø, NSG, 2014
Sankefeller for sau
Svisdal Mjøen, Oppdal Landbruksrådgivning, 2014
Praksis rundt sanking - spørjeundersøking
Midtveit, Animalia, dyrevelferd, 2014
Avlsframgang slaktevekt
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2014
Utmarksbeitet i Hedmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2014
Mistanke om rovdyrskade?
Løken, FKT-prosjektet, 2014
Flått og sjodogg
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2014
Fjellbeite
Rekdal, Norsk Institutt for Skog og landskap, 2014
Rovdyrangrep og mentale helse
Løken, FKT-prosjektet, 2014
Jurbetennelse
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2014
Finnevarianten 2
Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta, 2014
Gentesting
Boman, NSG, 2014
Utmarksbeitet i Oppland
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2014
Selen og E-vitamin til sau (3)
Dønnem, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
Selen og E-vitamin til sau (2)
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2014
Selen og E-vitamin til sau (1)
Dønnem, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2014
Rundballehekker til sau
Grønmo Vik, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
Sauebeite og forvaltning
Austrheim, UiO, 2013
Ondarta fotråte påvist
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2013
Hvor bør sauen beite når klimaet endrer seg?
Nielsen, UiO, 2013
Behandling mot rundorm hos sau
Meling Domke, HT-sau, Animalia, 2013
Sopp dreper flått
Tjomsland, Bioforsk, 2013
FåreBygg
Muri, NVH, 2013
Brunstmangel hos lamma
Nørstebø, Animalia, 2013
Finsk landrase i norsk saueavl
Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Finnevarianten
Boman, NSG, 2013
Valg av sauerase
Eide Jensen, UMB-student, 2013
E-bjølla
Grimstad, NSG, 2013
Den store leverikta
Hektoen, Helsetjenesten for sau, Animalia, 2013
Spørreundersøkelse om jurbetennelse
Hektoen, Helsetjenesten for sau, Animalia, 2013
Parasittbehandling og behandlingsbehov
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, Animalia, 2013
DNA-analyser av rovviltekskrement
Løken, FKT-prosjektet, 2013
Kraftfôrautomater for sau
Bøe, UMB, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, 2013
Sauefjøs
Simensen, Norges veterinærhøgskole, 2013
Redd et lam!
Hektoen, Animalia, 2013
Kopplamoppdrett på New Zealand
Vatn, Animalia, 2013
Innrullede øyelokk
Øritsland Våge, Animalia, 2013
Godt forberedt med Sauekontrollen
Hektoen, Animalia, 2013
Elektronisk sporing
Mosti, NSG, 2013
Eit frodig utmarksfylke
Bjørklund, Skog og Landskap, 2013
Sår- og hudplager
Skjervheim, Veterinær, 2013
Aggressiv fotråtevariant
Vatn, Animalia - HTsau, 2013
Økonomi i saueholdet
Flaten, NILF, 2012
Kartlegging av rovviltbestandene
Løken, NSG/FKT-prosjektet, 2012
Inseminering av sau
Krohg, Veterinær, 2012
Brunstproblem
Øritsland Våge, Animalia - HTsau, 2012
Smittevern
Øritsland Våge, Animalia, 2012
Innvollsparasitter hos sau
Hektoen, Animalia, 2012
Arbeidsmiljø i sauehus
Simensen, Norges veterinærhøgskole, 2012
Resistensundersøkelsel
Hektoen, Animalia, 2012
Sikringsradio
Grimstad, NSG, 2012
Radiobjellebrukerne samlet i eget fylkeslag
Grimstad, NSG, 2012
Nå kommer E-bjella
Grimstad, NSG, 2012
Radiobjellelag
Grimstad, NSG, 2012
Arealbruk og tapsårsaker hos lam
Hansen, 1Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
«Radiobjelleeksperten»
Grimstad, NSG, 2012
Solid sauegjerde
Grimstad, NSG, 2012
Klima og sauebeiting
Nielsen, Biologisk institutt, UiO, 2012
Jordvern i utmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2012
Drifting av flistalle
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Behandlingsrutinene for innvollsparasitter
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2012
Rundormproblem
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Organisk selen og vitamin E
Vhile, Veterinær, 2012
Forebygge resistensutvikling
Hektoen, Animalia, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Tett liggeunderlag
Hektoen, Animalia, 2012
Fokus på blågrønnbakterier
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2012
Livstidsproduksjon
Myklebust, Norsk Landbruksrådgiving, 2012
Fokus på helse
Ringdal, Animalia, 2012
«Snille» fotråtebakterier
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2012
Jakten på alveldens «missing link» (9)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Avlsarbeidet på Island
Størdal, NSG, 2008
Liggende søyer før lamming
Hektoen, Animalia, 2008
Sauens velferd
Stubsjøen, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (10)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Paratuberkulose hos geit
Lybeck, Veterinærinstituttet, 2008
Melkefeber i endring?
Hektoen, Animalia, 2008
Lamming og fødselshjelp
Vatn, Animalia, 2008
Økologisk sauehold frister ikke
Aspelund, , 2008
Jakten på alveldens «missing link» (11)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Stor forskjell i opptak av kobber
Sivertsen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH, 2008
Semin på sau
Wallin, NSG, 2008
Genvariant skal ikke utnyttes i NKS
Boman, NSG, 2008
Tiltak mot innvollsparasitter
Hektoen, Animalia, 2008
Fotråte hos sau
Vatn, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (12)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Målstyring i saueholdet: (4)
Høiholt-Vågsnes, , 2008
Nytten av PDA og RFID-leser
Løvik, Animalia, 2008
Fakta om fotråte
Vatn, Animalia, 2008
Tapsundersøkelse i Tjongsfjord 2006
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2008
Gaupa den store synderen!
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2008
Sluttfôring av lam
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2008
Økologisk sauekjøttproduksjon
Berge, Norsk Landbruksrådgiving, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (13)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Mykje sau – mykje rype?
Øyrehagen, NSG, 2008
Målstyring i saueholdet (3)
Høiholt-Vågsnes, , 2008
Avlsindeksene hos sau
Blichfeldt, NSG, 2008
Fotråte må ikke få fotfeste
Vatn, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (14)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Uønska genvariant hos spælsau
Boman, NSG, 2008
Målstyring i saueholdet (1)
Høiholt-Vågsnes, , 2008
Engdyrking og kløver
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Heimesnekra fjøs
Øyrehagen, Norsk Sau og Geit, 2009
Kopplamfôring
Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutviklingn, 2009
Målstyring i lammeproduksjonen
Høiholt-Vågsnes, , 2009
Plog «skapar» avling og inntekt
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Sambeiting av sau og rein
Arntsen, , 2009
Dyrevelferd og kjøtkvalitet
Midtveit, Animalia, 2009
Forvaltning og fotbading
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2009
Beiteslipp og tilsyn
Hektoen, Animalia, 2009
Tørr eteplass for sau
Evensen, Nortura, 2009
Indeksberegningene 2009
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009
Elektroniske øyremerke
Skurdal, Nortura, 2009
Fotråte på Rennesøy
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2011
Berekraftig parasitt
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2011
Er Nor98 smittsom?
Benestad, Veterinærinstituttet, 2009
Lammedødelegheit
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2009
Overleving hos lam
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2009
Mutasjoner og kjøttfylde
Boman, Norsk Sau og Geit, 2009
Forebygging av sauetap på beite
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2009
Sjodogg og tilvekst hos lam
Grøva, Bioforsk Økologisk og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap UMB, 2009
Genetiske bånd
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2011
Kjønn og kjøttkvalitet hos norske lam
Lind, Bioforsk Nord Tjøtta, 2011
Beitepreferanse hos utegangersau
Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge, 2011
Vaksinering mot toksoplasmose
Ulvund, NVH Høyland, 2011
Tidlig beiteslipp og sjodogg
Grøva, Bioforsk Økologisk, 2011
Eteplasser til sau
Bøe, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Værforhold og sauens velferd
Jørgensen, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap UMB, 2011
Jakten på alveld (15)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2011
Charollais - fem år i Norge
Midtveit, Animalia, 2011
Klostridieinfeksjonar
Øritsland Våge, Animalia, 2011
Smittevern
Hektoen, Animalia, 2011
Meir semin aukar innavlsfaren
Eikje, NSG, 2009
Dårlig vær?
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Helse og velferd i økologisk drift
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Sauefjøs for økologisk drift
Evensen, Nortura, 2009
Bygninger for økologisk sauehold
Berge, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Fôring av søyer rundt lamming
Eknæs, UMB, 2010
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Gardsnære beiteareal
Rekdal, Norsk inst. for skog og landskap, 2010
Byllesjuke hos sau
Elise Nagel-Alne, TINE Rådgiving/ NVH, 2010
Målstyring i saueholdet (2)
Høiholt-Vågsnes, Bonde, 2010
Søyene blir tyngre
Boman, NSG, 2010
Farlinjer i sauavlen?
Eikje, NSG, 2010
Kasting, dødfødte og svakfødte lam
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2010
Redusert tilvekst på lam
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2010
Samlekveer og sankefeller
Øyrehagen, NSG, 2010
Fjellbjørkeskog som beite
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Skogsdrift og beitekvalitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekvalitet i utmark
Rekdal, Nordk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekapasitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Smittevern
Hektoen, HT-sau, 2010
Skjedeframfall hjå søyer
Knutsdotter Homme, Veterinær ved Seljord veterinærkontor, 2011
Utprøving av toksoplasmosevaksine
Ulvund, NVH Høyland, 2011
Luftegård til sau
Jørgensen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2011
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011
Smittevern
Skavnes, Veterinær på Tretten, 2011
Beiteplanlegging
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Kvar går beitedyra?
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Fôring av søyer rundt lamming
Avdem, Nortura, 2010
Økonomi i overskotslam
Avdem, Nortura, 2011
Avlsframgangen på sau
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009
Fødselshjelp i lamminga
Nafstad, Animalia, 2011