Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: DNA-test for CEA anbefales
Dyreslag: Gjeterhund
Fagområde: Helse / sjukdom
Forfatter: Torbjørn Jaran Knive, Veterinær
Sammendrag: Collie eye eller CEA, som er forkortelsen på sykdommen, er en forholdsvis hyppig forekommet sykdom på rasen border collie. Sykdommen rammer øyets netthinne i ung alder og skyldes mutasjon i et gen som nedarves recessivt. Sykdommen medfører nedsatt syn og kan i 25% av tilfellene gi alvorlige synsforstyrrelser og i verste fall medføre blindhet. Avlsrådet for working kelpie og border collie har diskutert og kommet frem til at NA-testing for colie eye bør anbefales.

Publisert år: 2012
Referanse: Sau og Geit nr. 1/2012
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

2 treff

Øyensykdommer hos border collie
Kjelstrup, NSG, 2016
CEA hos border collie
Knive, Veterinær, 2012