Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Gjeterhundprøver og gjeterhundavl
Dyreslag: Gjeterhund
Fagområde: Avl
Forfatter: Siri Storteig Horn, Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap, NMBU
Geir Steinheim, Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap, NMBU
Hanne Fjerdingby Olsen, Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap, NMBU
Gunnar Klemetsdal, Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap, NMBU
Sammendrag: I 2015 gjorde vi en analyse på datamateriale fra gjeterhundprøver i Norge i forbindelse med en masteroppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Vi ville estimere hvor godt prøvedata egner seg for avlsberegninger, og prøve å estimere arvegrader og gjentaksgrader for de ulike prøvemomentene. Målsettingen var også å gi anbefalinger for hvordan gjeterhundprøvene best kan brukes for å fremme avlen av arbeidshunder.

Publisert år: 2016
Referanse: Sau og Geit 3/2016
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

15 treff

Øyensykdommer hos border collie
Kjelstrup, NSG, 2016
Gjeterhundprøver og gjeterhundavl
Storteig Horn, Institutt for Husdyr og Akvakulturvitenskap, NMBU, 2016
Working Kelpie
Oden, Norsk Working Kelpie Klubb, 2015
Bruk av gjeterhund i fjellet
Kjelstrup, NSG, 2015
Hva er bruksprov?
Kjelstrup, NSG, 2015
Bruk av gjeterhund
Kjelstrup, NSG, 2015
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Border colliens historie
Tangeland, Privat, 2015
Gjeterhund og dyrevelferd
Kjelstrup, NSG, 2015
Valp eller trent hund?
Kjelstrup, NSG, 2015
Gjeterhunddressur
Kjelstrup, NSG, 2014
Gjeterhundens historie
, 2013
Border collie
Størdal, Norsk Sau og Geit, 2012
Gentest for TNS
Lingaas, Norges Veterinærhøyskole, 2012
CEA hos border collie
Knive, Veterinær, 2012