Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Slik sjekker du avlsværen
Dyreslag: Sau
Fagområde: Helse / sjukdom
Forfatter: Anne-Cath. Grimstad, NSG
Sammendrag: Førsteamanuensis Clare Phythian ved NMBU Høyland i Sandnes har utarbeidet en sjekkliste som hun anbefaler norske sauebønder å gå gjennom for å kontrollere helsa til avlsværene før paring.

Publisert år: 2014
Referanse: Sau og Geit nr. 5/2014
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

98 treff

Håndtering av parasitter hos sau
Svendsen, Animalia, 2021
Smittsom øyebetennelse
Helsetjenesten for sau, Animalia, 2018
Utvendige parasitter
Nafstad, Animalia, 2018
Tiltak mot fluelarveangrep
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau – Animalia , 2018
Dyrehelseforskriften er endret
Fjermestad-Eie, Mattilsynet, 2018
- Ikke slipp for tidlig på beite
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Mastitt hos sau
Skeidsvoll Tollersrud, HT Sau , 2018
Sjodogg hos sau
Stuen, NMBU Veterinærhøgskolen, 2018
Mineralbolus til sau
Grøseth, produktutvikler drøvtyggerfôr, Felleskjøpet Fôrutvikling, 2018
Fotråte
Vatn, fagsjef beredskap, Animalia, 2018
Kasting hos sau
Tømmerberg, HT Sau - Animalia, 2018
Mineralforsyning til sau
Tømmerberg, HT-sau, Animalia, 2017
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Vaksinering av påsettlam
Skeidsvoll Tollersrud , HT-sau, Animalia, 2017
Lungeorm hos sau
Domke, privatpraktiserende veterinær/PhD, 2017
Sjukdomsregistrering hos sau
Tollersrud, Animalia, 2017
Helsedata satt i system
Nafstad, Animalia, 2017
Tips før lamminga
Øritsland Våge, dyrlege og sauebonde, 2017
Leddbetennelse hos lam
Tømmerberg, HT Sau/ Animalia, 2017
Vaksinering av sau
Skeidsvoll Tollersrud, HT-sau, Animalia, 2017
Genomisk seleksjon
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2016
Kartlegging av parasitter hos søyer
Hektoen, HT-sau, Animalia, 2016
Avlivning av sau og geit
Etternavn, Animalia - HT-sau, 2016
Sjukdomskoder
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2016
MRSA
Hektoen, Animalia, 2016
Immunstatus hos lam
Marskar, Privatpraktiserende veterinær, 2016
Munnskurv
Hektoen, Animalia, 2016
Transport til slakteri
Midtvei, spesialveterinær, Animalia, 2015
Tid for vær-trimming!
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2015
Import av lama og alpakka
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2015
Prosjekt Friske føtter: Sluttrapport,
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2015
Listeriose hos sau
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2015
Ullnapping
Hektoen, Helsetjenesten for sau- Animalia, 2014
Slik sjekker du avlsværen
Grimstad, NSG, 2014
Klauvskjæring
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau – Animalia, 2014
Utrangering av søyer
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau – Animalia, 2014
Flått og sjodogg
Tømmerberg, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2014
Jurbetennelse
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2014
Ondarta fotråte påvist
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2013
Behandling mot rundorm hos sau
Meling Domke, HT-sau, Animalia, 2013
Sopp dreper flått
Tjomsland, Bioforsk, 2013
Den store leverikta
Hektoen, Helsetjenesten for sau, Animalia, 2013
Spørreundersøkelse om jurbetennelse
Hektoen, Helsetjenesten for sau, Animalia, 2013
Parasittbehandling og behandlingsbehov
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, Animalia, 2013
Redd et lam!
Hektoen, Animalia, 2013
Innrullede øyelokk
Øritsland Våge, Animalia, 2013
Sår- og hudplager
Skjervheim, Veterinær, 2013
Aggressiv fotråtevariant
Vatn, Animalia - HTsau, 2013
Smittevern
Øritsland Våge, Animalia, 2012
Innvollsparasitter hos sau
Hektoen, Animalia, 2012
Resistensundersøkelsel
Hektoen, Animalia, 2012
Behandlingsrutinene for innvollsparasitter
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2012
Rundormproblem
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Organisk selen og vitamin E
Vhile, Veterinær, 2012
Forebygge resistensutvikling
Hektoen, Animalia, 2012
Fokus på blågrønnbakterier
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2012
Fokus på helse
Ringdal, Animalia, 2012
«Snille» fotråtebakterier
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2012
Jakten på alveldens «missing link» (9)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Liggende søyer før lamming
Hektoen, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (10)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Paratuberkulose hos geit
Lybeck, Veterinærinstituttet, 2008
Melkefeber i endring?
Hektoen, Animalia, 2008
Lamming og fødselshjelp
Vatn, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (11)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Stor forskjell i opptak av kobber
Sivertsen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH, 2008
Tiltak mot innvollsparasitter
Hektoen, Animalia, 2008
Fotråte hos sau
Vatn, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (12)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Fakta om fotråte
Vatn, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (13)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Fotråte må ikke få fotfeste
Vatn, Animalia, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (14)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Forvaltning og fotbading
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2009
Fotråte på Rennesøy
Vatn, Prosjekt Friske føtter, 2011
Berekraftig parasitt
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2011
Er Nor98 smittsom?
Benestad, Veterinærinstituttet, 2009
Lammedødelegheit
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2009
Overleving hos lam
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2009
Forebygging av sauetap på beite
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2009
Sjodogg og tilvekst hos lam
Grøva, Bioforsk Økologisk og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap UMB, 2009
Vaksinering mot toksoplasmose
Ulvund, NVH Høyland, 2011
Tidlig beiteslipp og sjodogg
Grøva, Bioforsk Økologisk, 2011
Jakten på alveld (15)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2011
Klostridieinfeksjonar
Øritsland Våge, Animalia, 2011
Smittevern
Hektoen, Animalia, 2011
Dårlig vær?
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Helse og velferd i økologisk drift
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2009
Byllesjuke hos sau
Elise Nagel-Alne, TINE Rådgiving/ NVH, 2010
Kasting, dødfødte og svakfødte lam
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2010
Redusert tilvekst på lam
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2010
Smittevern
Hektoen, HT-sau, 2010
Skjedeframfall hjå søyer
Knutsdotter Homme, Veterinær ved Seljord veterinærkontor, 2011
Utprøving av toksoplasmosevaksine
Ulvund, NVH Høyland, 2011
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Smittevern
Skavnes, Veterinær på Tretten, 2011
Fødselshjelp i lamminga
Nafstad, Animalia, 2011