Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Samspel mellom rase og gardsmiljø påverkar overleving hos lam
Dyreslag: Sau
Fagområde: Avl , Helse / sjukdom
Forfatter: Leiv Sigbjørn Eikje, Norsk Sau og Geit
Geir Steinsheim, Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap, UMB
Gunnar Klemmetsdal, Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap, UMB
Tormod Ådnøy, Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap, UMB
Jørgen Ødegård, Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap, UMB
Sammendrag: Sommaren er den perioden vi vanlegvis får størsteparten av lammedauden; i 2007 var det på landsbasis 8,9% avgang av lam om sommaren, av i alt 17% lammedaude totalt (inkl. 4,2% daudfødde) (Animalia 2008). Her ser vi på om norsk kvit sau og spælsau reagerar ulikt på ulike gard- og gard-år-miljø når det gjeld lammeoverleving i denne perioden. Gard-år er ein vanleg måte å beskrive miljøet på innan husdyravl, mens hovudeffekt av gard er interessant for å kunne sjå på om eventuelle raseforskjellar i miljørespons er stabile over tid, og såleis kan bestemmast geografisk.

Publisert år: 2009
Referanse: Husdyrforsøksmøtet 2009
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

41 treff

På sporet av «Klimasauen»?
Aspeholen Åby, NMBU, 2021
Bruksområder for Metanmåleren
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2021
Saueindeksene
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2020
Avlstiltakene for bedre ullkvalitet
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2020
Kåring som avlstiltak
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2020
NKS-lammene den siste 10-årsperioden
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2020
Gentesting
Blichfeldt, NSG, 2018
-Stålkontroll med Sauekontroll
Klaseie, Sauekontrollen/Animalia, 2018
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Endrer O-indeksen
Blichfeldt, NSG, 2017
Avlstips
Grimstad, NSG, 2017
Stor avlsframgang
Blichfeldt, NSG, 2017
Lettere lamming
Bomann, NSG, 2017
- Framtidssauen heter Spæl
Hertzenberg, NSG, 2017
Genomisk seleksjon
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2016
Moderat fôring
Randby, NMBU, 2016
Avlsverdier for ull
Boman, NSG, 2016
Tid for vær-trimming!
Hektoen, Helsetjenesten for sau - Animalia, 2015
Villsauavl
Tømmerberg, Animalia, 2015
Etisk saueavl?
Stubsjøen, Rådet for dyreetikk, 2015
Avlsframgang slaktevekt
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2014
Finnevarianten 2
Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta, 2014
Gentesting
Boman, NSG, 2014
Finsk landrase i norsk saueavl
Våbenø, Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
Finnevarianten
Boman, NSG, 2013
Valg av sauerase
Eide Jensen, UMB-student, 2013
Avlsarbeidet på Island
Størdal, NSG, 2008
Semin på sau
Wallin, NSG, 2008
Genvariant skal ikke utnyttes i NKS
Boman, NSG, 2008
Avlsindeksene hos sau
Blichfeldt, NSG, 2008
Uønska genvariant hos spælsau
Boman, NSG, 2008
Indeksberegningene 2009
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009
Lammedødelegheit
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2009
Overleving hos lam
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2009
Mutasjoner og kjøttfylde
Boman, Norsk Sau og Geit, 2009
Genetiske bånd
Eikje, Norsk Sau og Geit, 2011
Charollais - fem år i Norge
Midtveit, Animalia, 2011
Meir semin aukar innavlsfaren
Eikje, NSG, 2009
Søyene blir tyngre
Boman, NSG, 2010
Farlinjer i sauavlen?
Eikje, NSG, 2010
Avlsframgangen på sau
Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009