Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Kløver: – Motoren i økologisk fôrdyrking
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Beite / fôrdyrking
Forfatter: Oddbjørn Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving
Sammendrag: Nøkkelen til å lykkes med økologisk drift ligger for de fleste ute på jordet, dvs. å holde avlingsnivået oppe. I tillegg til å holde ugras under kontroll er belgvekstene helt sentrale, siden innkjøpt nitrogen i form av kunstgjødsel ikke lenger er noe alternativ.

Belgvekstene blir ikke minst viktige på sauegardene, som i regelen rår over mindre husdyrgjødselmengder enn kuog grisegardene. Vi har en rekke belgvekster som kan bidra med Nfiksering, men vil her konsentrere oss om de to viktigste under norske forhold; raud- og kvitkløver.

Publisert år: 2009
Referanse: Sau og Geit nr. 1/2009
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

21 treff

Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Grovfôrdyrking
Klette, Grovfôr 2020 , 2018
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Celletall i beiteperioden
Gonsholt, geitemjølkprodusent, 2016
Kraftfôr til mjølkegeiter
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Kjeoppdrett
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2013
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Produksjonen i beitetida
Lauvik, Topp Team Fôring Geit, 2012
Kje på beite
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Engdyrking og kløver
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Mjølkekvalitet og fôring
Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011