Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Energistatus og mjølkekvalitet hos geit ved fôring av ulike energikonsentrasjoner
Dyreslag: Geit
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Fôring
Forfatter: Ingjerd Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB
Åshild T. Randby, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB
Margrete Eknæs, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB
Sammendrag: Mjølkekvaliteten hos norske mjølkegeiter er ustabil, og i deler av året er mye av mjølka uegna til osteproduksjon. Det største problemet er harsk og besk smak, som har nær sammenheng med et høgt innhold av frie fettsyrer (FFA) i mjølka. Frie fettsyrer i mjølk er et resultat av lipolyse av mjølkefettet, hovedsakelig forårsaket av enzymet lipoprotein lipase (LPL). Dårlig mjølkekvalitet er tidligere funnet å oppstå i midtlaktasjon etter en periode med betydelig energimobilisering. Målet med dette forsøket var å studere endringer i energistatus hos mjølkegeit i tidlig og midtlaktasjon ved fôring av ulike energikonsentrasjoner, og relatere dette til mjølkekvalitet.

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet 2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

21 treff

Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Grovfôrdyrking
Klette, Grovfôr 2020 , 2018
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Celletall i beiteperioden
Gonsholt, geitemjølkprodusent, 2016
Kraftfôr til mjølkegeiter
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Kjeoppdrett
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2013
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Produksjonen i beitetida
Lauvik, Topp Team Fôring Geit, 2012
Kje på beite
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Engdyrking og kløver
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Mjølkekvalitet og fôring
Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011