Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Påverkar tida i beitesesongen avdråtten og mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite?
Dyreslag: Geit
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Fôring , Utmark
Forfatter: Håvard Steinshamn, Bioforsk Økologisk
Ragnhild Aabøe Inglingstad, bioteknologi og matvitenskap, UMB
Magnhild Nymo, Senja videregående skole
Sammendrag: Kvaliteten av geitemjølka er i periodar dårleg med høgt innhald av frie feittsyrer (FFS) og dårleg smak. Problemet synes å auke utover i beitesesongen. Redusert tilgang på beite og nedgang i fôrverdi, med energiunderdekking som følgje, har dels fått skulda for problemet. Det blir derfor tilrådd å gi relativt store mengder kraftfôr for å unngå at geitene er i negativ energibalanse og kraftfôr med høgt feittinnhald fordi det minkar problemet med FFS. Granskingar i Frankrike har synt at innhaldet av FFS i mjølka aukar utover i laktasjonen og at auken er større hos geit som genetisk har låg produksjon av kaseintypen alfa-s1-kasein. Formålet med denne granskinga var å undersøke effekten av beitekvalitet og beitesesong på produksjon og kvalitet av geitemjølk med geiter i same tidspunkt i laktasjon og i eit stadium kjent for å gi problem med FFS.

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet 2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

21 treff

Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Grovfôrdyrking
Klette, Grovfôr 2020 , 2018
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Celletall i beiteperioden
Gonsholt, geitemjølkprodusent, 2016
Kraftfôr til mjølkegeiter
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Kjeoppdrett
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2013
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Produksjonen i beitetida
Lauvik, Topp Team Fôring Geit, 2012
Kje på beite
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Engdyrking og kløver
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Mjølkekvalitet og fôring
Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011