Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Attgroing – kan vi gjera noko med det?
Dyreslag: Sau , Geit
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Utmark
Forfatter: Yngve Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap
Sammendrag: Norsk kulturlandskap er i sterk endring. Gjennom århundrer har menneskets bruk av naturen gitt eit kulturlandskap som nå er i sterk endring. Fråflytting, nedlegging av gardsbruk og redusert beiting gjer at trær og busker tek tilbake areal som tidlegare vart skjøtta av husdyr og menneske.

Sjølv om mykje gror att, finns det mange muligheiter for å halde kulturlandskapet og det tilhørande rikhaldige dyre- og plantelivet i hevd.

I en brosjyre om skjødsel av fjellbjørkeskog beskriver beitegranskar Yngve Rekdal aktuelle tiltak for å holde kulturlandskapet i bjørkeskogbeltet åpent.

Publisert år: 2011
Referanse: Norsk institutt for skog og landskap
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

21 treff

Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Grovfôrdyrking
Klette, Grovfôr 2020 , 2018
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Celletall i beiteperioden
Gonsholt, geitemjølkprodusent, 2016
Kraftfôr til mjølkegeiter
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Kjeoppdrett
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2013
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Produksjonen i beitetida
Lauvik, Topp Team Fôring Geit, 2012
Kje på beite
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Engdyrking og kløver
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Mjølkekvalitet og fôring
Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011