Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Eteplass til hver geit
Dyreslag: Geit
Fagområde: Drift / fjøsløsninger, Fôring
Forfatter: Rebecca Ehrlenbruch, UMB
Grete H. M. Jørgensen, UMB
Inger Lise Andersen, UMB
Knut E. Bøe, UMB
Sammendrag: På Senja Videregående skole ble det gjort et forsøk der vi studerte effekten av å øke antall geiter per eteplass og hvilken betydning det hadde for etetid, fôrinntak og aggresjonsnivået i gruppa. Tre ulike behandlinger ble testet ut; en, to og tre geiter per eteplass med to ulike grovfôrtyper, høy og surfôr.

En økning av antall dyr per eteplass førte til at geitene brukte mindre tid til å spise og dyrene stod mer i kø foran fôringsplassen. I tillegg ble det observert flere fortrengninger fra eteplassen og mer aggresjon. Det var mer konkurranse om høy enn surfôr.

Publisert år: 2009
Referanse: Sau og Geit nr.4/2009
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

54 treff

Fôrplanlegging med lite grovfôr
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2018
Kraftfôr til mjølkegeit
Eknæs, forsker NMBU, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Sporedannande bakteriar i geitemjølk
Kvamsås, TINE, 2018
Fôrplanlegging
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, TINE, 2017
Mjølkeerstatning til kje
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, Tine, 2017
Grovfôrkvalitet og geitmelk
Kvamsås, TINE, 2017
- Stell godt med bukken!
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, TINE, 2017
Kraftfôr etter kjeing
Kvamsås, TINE, 2016
Kraftfôr etter kjeing
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Kraftfôrbruk i geiteholdet
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit i TINE, 2016
Starten er viktig
Kvamsås, Fagasistent, TINE Rådgivning, 2015
Urea i geitemjølk
Breiland, Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap, NMBU, 2015
Årets grovfôrkvalitet
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit TINE, 2015
Automatisere grovfôrtildelingen
Flatebø, NSG, 2015
Tidlig slått surfôr til mjølkegeiter
Flaten, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), 2015
Kraftfôrstrategiar rundt kjeing:
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2015
Tilskudd til geit
Gonsholt, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Kraftfôr til mjølkegeiter
Kvamsås, TINE Rådgivning og Medlem, 2014
Førebuing til neste laktasjon
Kvamsås, TINE - Topp Team Fôring Geit, 2014
Diaré hos melkegeiter
Kvamsås, Fagspesialist i TINE, 2014
Geiteforskning
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
Celletal og mjølkekvalitet
Kismul, Veterinær trainee, TINE Rådgiving, 2014
Mjølkeprøver
Kvamsås, TINE - Topp Team Fôring Geit, 2014
Stell og omsorg i kjeingstida
Kismul, TINE, 2013
Overgangsfôring
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013
Holdvurdering
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2013
Fettilskudd i fôret til mjølkegeit
Eknæs, UMB, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, 2013
Grovfôrkvaliteten til melkegeit
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2013
Kjeoppdrett
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2013
Fôring etter planlagt avdrått
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2013
Resultater fra norske geiteforsøk
Eknæs, UMB, 2013
Levende gjær i kraftfôret
Gregersen Vhile, Norgesfôr, 2013
Balansert fôrrasjon
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2013
Sur vom og fôring av geit
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Grovfôrasnalyser
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Fôrplanlegging til geit
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Grunnlaget blir lagt i tørrperioden
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Berekning av fôrrasjon til geit
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit, 2012
Spennende geiteforskning
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2012
Produksjonen i beitetida
Lauvik, Topp Team Fôring Geit, 2012
Kje på beite
Gonsholt, Topp Team Fôring Geit, 2012
Ytelse og mjølkekvalitet
Eknæs, UMB, 2012
Drøvtyggervomma
Kvamsås, TINE, 2012
Fôring av mjølkegeiter
Volden, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - UMB, 2009
Yting og mjølkekvalitet
Kvamsås, TINE, 2009
Eteplass til hver geit
Ehrlenbruch, UMB, 2009
Kjeoppdrett
Kvamsås, TINE, 2011
Mjølkekvalitet og fôring
Dønnem, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Grovfôrkvaliteten gir utfordringer
Kvamsås, Topp Team Fôring Geit - TINE, 2011
Mjølkekvalitet og frie feittsyrer
Kvamsås, TINE, 2010
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011