Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Bidra til å kartlegge rovviltbestandene!
Dyreslag: Sau
Fagområde: Utmark
Forfatter: Øivind Løken, NSG/FKT-prosjektet
Sammendrag: Norge har et av de beste overvåkningssystemene for store rovdyr og kongeørn i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som er den nasjonale leverandør av bestandstall for de store rovdyrene og kongeørn, og det er en rekke ulike aktører som bidrar i datainnsamlingen i felt. Her følger en gjennomgang av hva som ligger bak bestandstallene, frister for rapportering av bestandstall og hvilke muligheter saueeiere og andre privatpersoner har til å bidra i bestandskartleggingen.

Publisert år: 2012
Referanse: Sau og Geit nr. 6/2012
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

4 treff

Mistanke om rovdyrskade?
Løken, FKT-prosjektet, 2014
Rovdyrangrep og mentale helse
Løken, FKT-prosjektet, 2014
DNA-analyser av rovviltekskrement
Løken, FKT-prosjektet, 2013
Kartlegging av rovviltbestandene
Løken, NSG/FKT-prosjektet, 2012