Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Økologisk landbruk - Sauehold
Dyreslag: Sau
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Drift / fjøsløsninger, Fôring , Økonomi
Forfatter: Lise Grøva, NORSØK
Sammendrag: Ved en omlegging av saueholdet til økologisk drift må en vurdere forholdene på den enkelte gård: arealtilgang, behov for kraftfôr i orbindelse med lamming, krav om fast iggeareal og krav til inneareal på minst 1,5 m2 per sau. Kanskje ligger det godt til rette for å legge om saueholdet til økologisk drift på gården din? På grunn av mindre tilgang på gjødsel ved omlegging til økologisk drift (ikke lenger tilgang til kunstgjødsel) vil de fleste ppleve en viss avlingsnedgang. Det er derfor en fordel dersom en har rikelig med areal fra før, eller har tilgang til leie av mer areal slik at total avlingsmengde kan opprettholdes. Innkjøpt økologisk kraftfôr er en god del dyrere enn det konvensjonelle kraftfôret. Det er derfor en fordel med innmarks- og utmarksbeite av god kvalitet og mulighet til å dyrke og høste godt grovfôr for å redusere behovet for kraftfôr, særlig før lamming. Har en talle, og god plass i fjøset fra før er dette en stor fordel for å møte kravet om fast liggeareal og arealkrav på 1,5 m2 per sau ved økologisk drift. Småskriftet omhandler ulike sider ved sauehold som er spesielt for økologisk drift. Utfordringene for økologisk sauehold er nyttet bl.a. til fôring, driftsopplegg, helse og dyrevelferd.

Publisert år: 2004
Referanse: Norsk senter for økologisk landbruk
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

35 treff

Fôring av drektige søyer
Dønnem, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2019
Fôring av sau
Avdem, Nortura, 2018
Mineralbolus til sau
Grøseth, produktutvikler drøvtyggerfôr, Felleskjøpet Fôrutvikling, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Mineralforsyning til sau
Tømmerberg, HT-sau, Animalia, 2017
Saueholdet på Fogn i Finnøy
Grimstad, NSG, 2017
Tips før lamminga
Øritsland Våge, dyrlege og sauebonde, 2017
Fôring av kopplam
Engen, Nortura SA, 2017
Fôring for meir råmjølk
Randby, NMBU, 2017
Moderat fôring
Randby, NMBU, 2016
Surfôrkvalitet til søyer
Dønnem, 1Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2016
Ulike surfôrkvaliteter
Randby, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2015
Kraftfôrbruken i sauenæringa
Underdal, Privat, 2015
Automatisere grovfôrtildelingen
Flatebø, NSG, 2015
Ullnapping
Hektoen, Helsetjenesten for sau- Animalia, 2014
Selen og E-vitamin til sau (3)
Dønnem, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2014
Selen og E-vitamin til sau (2)
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2014
Selen og E-vitamin til sau (1)
Dønnem, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2014
Kraftfôrautomater for sau
Bøe, UMB, Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, 2013
Kopplamoppdrett på New Zealand
Vatn, Animalia, 2013
Organisk selen og vitamin E
Vhile, Veterinær, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Sluttfôring av lam
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2008
Kopplamfôring
Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutviklingn, 2009
Tørr eteplass for sau
Evensen, Nortura, 2009
Beitepreferanse hos utegangersau
Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge, 2011
Eteplasser til sau
Bøe, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2011
Fôring av søyer rundt lamming
Eknæs, UMB, 2010
Kasting, dødfødte og svakfødte lam
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2010
Redusert tilvekst på lam
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2010
Skjedeframfall hjå søyer
Knutsdotter Homme, Veterinær ved Seljord veterinærkontor, 2011
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011
Fôring av søyer rundt lamming
Avdem, Nortura, 2010
Økonomi i overskotslam
Avdem, Nortura, 2011